Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 04. 2024

Inaugurácie známok:
Otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA a uvedenie známky Umenie: Ester Šimerová-Martinčeková - Šachová kompozícia

Otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA a uvedenie známky Umenie: Ester Šimerová-Martinčeková - Šachová kompozícia
Miesto: Prízemie Mirbachovho paláca, Františkánske nám. 11, Bratislava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 16. 11. 2016

Informácia o otvorení výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAK a uvedení poštovej známky Umenie: Ester Šimerová-Martinčeková (1909 – 2005) - Šachová kompozícia v Bratislave.Poštová známka Umenie: Ester Šimerová - Martinčeková (1909 – 2005) - Šachová kompozícia

Galéria mesta Bratislavy, Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum vás pozývajú na otvorenie výstavy FRANTIŠEK HORNIAK - 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN a slávnostné uvedenie poštovej známky Umenie: Ester Šimerová - Martinčeková (1909 – 2005) - Šachová kompozícia, ktoré sa uskutočnia v stredu 16. 11. 2016 od 17:00 na prízemí Mirbachovho paláca v Bratisai.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Bratislava 1.


Otvorenie výstavy FRANTIŠEK HORNIAK - 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN a uvedenie známky Umenie: Ester Šimerová-Martinčeková - Šachová kompozícia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov