Magické dvojky alebo Aký môže byť najvyšší počet dvojok na poštovej zásielke?

Výzva na vytvorenie alebo nájdenie poštových zásielok s najväčším počtom "poštových" dvojok pri príležitosti magického dátumu 22. 2. 2022.

11. 02. 2022

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA
Autor: Milan Šajgalík
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 28. 11. 2016 00:46

Fotoreportáž zo slávnostného otvorenia výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA v Mirbachovom paláci v Bratislave.

Slávnostné otvorenie výstavy "František Horniak - 60 najlepších rytín" sa uskutočnilo 16. novembra 2016 od 17. hodiny v priestoroch Mirbachovom paláci v Bratislave za účasti oficiálnych predstaviteľov MDVRR SR, Slovenskej pošty, ale aj umelcov, filatelistov a verejnosti. Vždy v stredu, 30. 11. 2016, 7.12.2016 a 14.12.2016. o 16:00 hodine sa v Mirbachovom paláci uskutoční "ROZHOVOR S AUTOROM: FRANTIŠEK HORNIAK". Bude to kurátorský sprievod aktuálnou výstavou za účasti autora. Vstupné na uvedené podujatie je 4,50 €, pre seniorov a študentov 2 €.

Uverejňujeme fotoreporáž pripravenú kolegom Milanom Šajgalíkom, ku ktorej pripiojil aj zopár komentárov: Na výstave si filatelisti prišli na svoje, keď popri starších známkach, zošitkoch, FDC, poštových lístkoch. si mohli zakúpiť tie najnovšie a získať odtlačok príležitostnej poštovej pečiatky. Bola to aj príležitosť na filatelistické debaty, obdivovanie rozmerných originálov a porovnávanie s odtlačkom rytiny a s výslednou známkou. Kurátor výstavy Mgr. Martin Vančo sprevádzal vzácnych hostí.

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA


Ďalšie informácie o podujatí:


Autor: Milan Šajgalík

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov