Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

25. 08. 2024

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Ceremonial Opening of the exhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAK

Ceremonial Opening of the exhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAK
Author: Milan Šajgalík
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 28. 11. 2016 00:46

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Photoreport from the ceremonial opening of the exhibition exhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAK in the Mirbach Palace in Bratislava.

Slávnostné otvorenie výstavy "František Horniak - 60 najlepších rytín" sa uskutočnilo 16. novembra 2016 od 17. hodiny v priestoroch Mirbachovom paláci v Bratislave za účasti oficiálnych predstaviteľov MDVRR SR, Slovenskej pošty, ale aj umelcov, filatelistov a verejnosti. Vždy v stredu, 30. 11. 2016, 7.12.2016 a 14.12.2016. o 16:00 hodine sa v Mirbachovom paláci uskutoční "ROZHOVOR S AUTOROM: FRANTIŠEK HORNIAK". Bude to kurátorský sprievod aktuálnou výstavou za účasti autora. Vstupné na uvedené podujatie je 4,50 €, pre seniorov a študentov 2 €.

Uverejňujeme fotoreporáž pripravenú kolegom Milanom Šajgalíkom, ku ktorej pripiojil aj zopár komentárov: Na výstave si filatelisti prišli na svoje, keď popri starších známkach, zošitkoch, FDC, poštových lístkoch. si mohli zakúpiť tie najnovšie a získať odtlačok príležitostnej poštovej pečiatky. Bola to aj príležitosť na filatelistické debaty, obdivovanie rozmerných originálov a porovnávanie s odtlačkom rytiny a s výslednou známkou. Kurátor výstavy Mgr. Martin Vančo sprevádzal vzácnych hostí.

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Slávnostné otvorenie výstavy 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA


Ďalšie informácie o podujatí:


Author: Milan Šajgalík

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists