Pečiatkovací servis slovenských príležitostných poštových pečiatok

Ponúkame zasielanie príležitostných poštových pečiatok...

11. 09. 2020

Iné akcie a podujatia:
Odborný sprievod výstavou 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA

Odborný sprievod výstavou 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA
Miesto: Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, Bratislava
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 14. 12. 2016

Informácia o odbornom sprievode výstavou 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA za účasti autora Františka Horniaka a kurátora Martina Vanča.


Pripomíname, že v dňoch 30. 11. 2016, 7. 12. 2016 a 14. 12. 2016 vždy od 16:00 hod. sa v priestoroch výstavy uskutoční odborný sprievod výstavou za účasti autora Františka Horniaka a kurátora Martina Vanča. Neváhajte, všetci záujemcovia su vítaní!


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov