The complex story of the joint issue Environmental Sustainability ACT NOW during the coronavirus pandemic COVID-19

Follow-up to the story of the planned joint release Environmental Sustainability of ACT NOW negatively affected by the COVID-19 coronavirus pandemic

28. 09. 2020

Stamp Inaugurations:
Opening of the exhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAK and introduction of the Postage Stamp Art: Ester-Šimerová Martinčeková - Chess composition

Opening of the exhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAK and introduction of the Postage Stamp Art: Ester-Šimerová Martinčeková - Chess composition
Location: Prízemie Mirbachovho paláca, Františkánske nám. 11, Bratislava
Entry: Free (no admission)
Date: 16. 11. 2016

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the opening of the exhibition and intorduction of the postage stamp Art: Ester Šimerová-Martinčeková (1909 – 2005) - Chess composition in Liptovsky Mikulas.Poštová známka Umenie: Ester Šimerová - Martinčeková (1909 – 2005) - Šachová kompozícia

Galéria mesta Bratislavy, Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum vás pozývajú na otvorenie výstavy FRANTIŠEK HORNIAK - 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN a slávnostné uvedenie poštovej známky Umenie: Ester Šimerová - Martinčeková (1909 – 2005) - Šachová kompozícia, ktoré sa uskutočnia v stredu 16. 11. 2016 od 17:00 na prízemí Mirbachovho paláca v Bratisai.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Bratislava 1.


Otvorenie výstavy FRANTIŠEK HORNIAK - 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN a uvedenie známky Umenie: Ester Šimerová-Martinčeková - Šachová kompozícia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists