Joint issue 2020 with Mongolia - Falconry

An explanation of what it was like with the Mongolian stamp of the joint issue Falconry.

08. 05. 2021

Exhibitions of stamp production:
Exhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAK in Bratislava

Exhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAK in Bratislava
Location: Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, Bratislava
Entry: Free (no admission)
Date: 16. 11. 2016 - 07. 02. 2017

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the exhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAK in Bratislava (Slovakia).


Galéria mesta Bratislavy, Slovenská pošta, a.s., a Poštové múzeum

Vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy

„60 najlepších rytín Františka Horniaka“

spojenej s uvedením novej poštovej známky z emisného radu

Umenie: Ester Šimerová-Martinčeková (1909 – 2005) - Šachová kompozícia.

Podujatie sa uskutoční v stredu 16. novembra 2016 o 17:00 hod. na prízemí Mirbachovho paláca, na Františkánskom námestí 11 v Bratislave.
Pre záujemcov budú k dispozícii aj príležitostná poštová priehradka a taktiež príležitostná poštová pečiatka.
Sprievod výstavou za účasti autora Františka Horniaka a kurátora Martina Vanča sa uskutoční v dňoch 30. 11. 2016, 7. 12. 2016 a 14. 12. 2016 o 16:00 hod. v priestoroch výstavy.
Výstava potrvá do 7. januára 2017. Otvorené denne okrem pondelka od 11:00 do 18:00 hod.


Výstava 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA


František Horniak patrí medzi popredných svetových rytcov poštových známok, za realizáciu ktorých Slovenská pošta, a.s., získala množstvo prestížnych medzinárodných ocenení. Rodák zo Žikavy pri Zlatých Moravciach absolvoval v roku 1975 Odbor plošného a plastického spracovania kovov na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici. Praktické vedomosti z tohto odboru využil po roku 1981 pri tvorbe rytých poštových pečiatok ako zamestnanec Technickej ústredne spojov v Bratislave. Tesne pred rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v roku 1991 začal participovať aj na tvorbe poštových známok, ktorých do súčasnosti realizoval viac než 150. Výstava „60 najlepších rytín Františka Horniaka“ je reinštaláciou rovnomennej výstavy, ktorá bola pripravená v spolupráci Slovenskej pošty, a.s., Poštového múzea v Banskej Bystrici s Českou poštou, s. p. Poštovním muzeem Praha. Názov výstavy symbolicky pripomína životné jubileum, ktoré František Horniak tento rok oslavuje. Vďaka Galérii mesta Bratislavy sa oproti pražskej premiére podarilo výstavu rozšíriť o originálne umelecké diela, ktoré boli Františkom Horniakom „zvečnené“ vo forme oceľorytiny v emisnom rade Umenie: ako napr. Martin Benka, Miloš Alexander Bazovský, Cyprián Majerník, Dezider Milly alebo Ester Šimerová-Martinčeková, čo je posledná emisia vytvorená F. Horniakom, ktorá bude na výstave slávnostne prezentovaná. Väčšina z týchto emisií bola realizovaná technikou viacfarebnej oceľotlače z plochých platní. Ide o česko-slovenský patent vyvinutý koncom 50. rokov 20. storočia, ktorý kontinuálne používa pri tlači poštových známok len Česká a Slovenská pošta, takže ide o unikátnu techniku, ktorou nedisponujú žiadne iné krajiny na svete. Okrem emisného radu Umenie, ktorý predstavuje vlajkovú loď slovenskej známkovej tvorby, sú na výstave prezentované aj iné emisie poštových známok, ktoré boli vydané po roku 2012, teda po vydaní monografickej publikácie vydavateľstva Slovart „František Horniak: svet známok“. K výstave bol vydaný bilingválny česko-anglický výstavný katalóg, ktorého súčasťou je príležitostná oceľorytinová grafika vytvorená z emisie poštovej známky Umenie: Alfons Mucha, ktorá bola v tomto roku zaradená medzi TOP 5 najkrajších známok sveta na súťaži „Grand prix de lʼexposition WIPA“ vo Viedni a najnovšie získala titul Najlepšie vytlačená známka sveta v súťaži „China Best Foreign Stamp Annual Poll“ v Pekingu.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists