Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

12. 05. 2024

Poštová známka:
Umenie: Endre Nemes - Barokové kreslo

Umenie: Endre Nemes - Barokové kreslo
Deň vydania: 05. 10. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 14 Sk
Rozmery známky: 40 x 50mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 395200

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením obrazu Endre Nemesa (1909 - 1985) "Barokové kreslo" z roku 1941, ktorý je majetkom Múzea moderného umenia v Štokholme.


Textový motív: BAROKOVÉ KRESLO, 1941 / ENDRE NEMES / 1909 - 1985 / MÚSEUM MODERNÉHO UMENIA, ŠTOKHOLM

Obrazový motív: Známka: Barokové kreslo od Endre Nemesa; potlačené kupóny na UTL: výrez z kresby E. Nemesa

Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Endre Nemes - Barokové kreslo (Upravený tlačový list)


Grafická úprava: Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky: Václav Fajt


Tematický popis a súvislosti:

ENDRE NEMES (1909 - 1985) maliar, nositeľ švédskej národnej ceny.
Narodil sa v Pécsvárade (Maďarsko), detstvo a mladosť strávil na Slovensku. Do maturity žil v Levoči, Spišskej Novej Vsi a v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1928-30 pôsobil ako novinár a karikaturista v Prahe. V rokoch 1930-34 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Roku 1938 emigroval pred fašizmom do Nórska, od roku 1940 žil v Švédsku, kde niekoľko rokov vyučoval na výtvarnej škole v Göteborgu. Od roku 1955 pôsobil v Štokholme ako slobodný umelec. Jeho tvorba patrí k tej odnoži surrealizmu, ktorá bola predchnutá protifašistickým zápasom. Je autorom viacerých monumentálnych diel (smalty) vo Švédsku. Jeho slávne dielo Barokové kreslo z roku 1941 je pokračovaním pražských malieb z tridsiatych rokov. Tu sa umelec pokúša rozobrať svetovú situáciu počas vojny z pohľadu švédskej neutrality. Barokové kreslo je prvou významnou prácou Endre Nemesa vo Švédsku.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov