New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

15. 04. 2024

Postage Stamp:
Art: Endre Nemes - Baroque Chair

Art: Endre Nemes - Baroque Chair
Date of Issue: 05. 10. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 14 Sk
Postage stamp dimensions: 40 x 50mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates
Amount printed: 395200

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Art emission series depicting the painting of Endre Nemes (1909 - 1985) "Baroque Chair", which is the property of the Museum of Modern Art in Stockholm.


Text motifs: BAROKOVÉ KRESLO, 1941 / ENDRE NEMES / 1909 - 1985 / MÚSEUM MODERNÉHO UMENIA, ŠTOKHOLM

Pictorial motifs: Známka: Barokové kreslo od Endre Nemesa; potlačené kupóny na UTL: výrez z kresby E. Nemesa

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Art: Endre Nemes - Baroque Chair (Adjusted printing sheet)


Grafická úprava: Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky: Václav Fajt


Thematic description and context:

ENDRE NEMES (1909 - 1985) maliar, nositeľ švédskej národnej ceny.
Narodil sa v Pécsvárade (Maďarsko), detstvo a mladosť strávil na Slovensku. Do maturity žil v Levoči, Spišskej Novej Vsi a v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1928-30 pôsobil ako novinár a karikaturista v Prahe. V rokoch 1930-34 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Roku 1938 emigroval pred fašizmom do Nórska, od roku 1940 žil v Švédsku, kde niekoľko rokov vyučoval na výtvarnej škole v Göteborgu. Od roku 1955 pôsobil v Štokholme ako slobodný umelec. Jeho tvorba patrí k tej odnoži surrealizmu, ktorá bola predchnutá protifašistickým zápasom. Je autorom viacerých monumentálnych diel (smalty) vo Švédsku. Jeho slávne dielo Barokové kreslo z roku 1941 je pokračovaním pražských malieb z tridsiatych rokov. Tu sa umelec pokúša rozobrať svetovú situáciu počas vojny z pohľadu švédskej neutrality. Barokové kreslo je prvou významnou prácou Endre Nemesa vo Švédsku.


Author (source) of the description: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists