New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

15. 04. 2024

Postage Stamp:
Art: Franz Xaver Messerschmidt - Suppressed laughter

Art: Franz Xaver Messerschmidt - Suppressed laughter
Date of Issue: 05. 10. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 10 Sk
Postage stamp dimensions: 40 x 50 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates
Amount printed: 408000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Art emission series depicting the painting of Franz Xaver Messerschmidt "Suppressed laughter", which is the property of the Slovak National Gallery in Bratislava.


Text motifs: ZADRŽIAVANÝ SMIECH / F. X. MESSERSCHMIDT (1736 · 1783) / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Pictorial motifs: Busta Franza Xavera Messerschmida "Zadržiavaný smiech".

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Art: Franz Xaver Messerschmidt - Suppressed laughter (Adjusted printing sheet)


Grafická úprava: Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky: Bohumil Šneider


Thematic description and context:

Sochár František Xaver Messerschmidt (1736 - 1783) patrí medzi najzaujímavejšie umelecké osobnosti 18. storočia v strednej Európe. Od prvých prác prekvapoval vysokou profesionálnou vyspelosťou, dokonalým ovládaním materiálu a veľkorysosťou umeleckej koncepcie. Pochádzal z juhonemeckého rezbárskeho rodu a vyučil sa u svojich strýkov J. B. Strauba v Mníchove a J. G. Strauba v Grazi. Rozsiahle umelecké vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Po návšteve Talianska žil v rokoch 1760 - 1775 vo Viedni, kde patril k uznávaným sochárom. Záverečná tvorivá aktivita F. X. Messerschmidta sa odohrávala v Bratislave, kde sa usadil v roku 1777. Tu kulminovala jeho práca na početných, takmer životne veľkých hlavách zhotovených z rozličného materiálu. Veľká časť predstavuje grimasy a portréty extrémne naturalistických foriem. Po smrti sochára sa ich našlo v jeho ateliéri 69. Už o desať rokov bola ich prvá výstava vo Viedni, kde ich nazvali "Charakterové hlavy" a označili názvami používanými dodnes. Fascinácia týmito dielami, ich karikatúrnymi grimasami a ornamentálnou štylizáciou pretrváva do súčasnosti. Objavujú sa ako priamy inšpiračný zdroj v prácach vedcov a v dielach umelcov, sú častými exponátmi výstav a stálych expozícií.


Author (source) of the description: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists