Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám odtlačky výplatných strojov Slovenského olympijského výboru

Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech

Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech

Poštová známka


Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiechPoštová známka Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech
Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením busty Franza Xavera Messerschmida "Zadržiavaný smiech", ktorá je majetkom Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Deň vydania: 05. 10. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 40 x 50 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 408000
Textový motív: ZADRŽIAVANÝ SMIECH / F. X. MESSERSCHMIDT (1736 · 1783) / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA
Obrazový motív: Busta Franza Xavera Messerschmida "Zadržiavaný smiech".

Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech (Upravený tlačový list)

Grafická úprava: Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky: Bohumil Šneider


Tematický popis a súvislosti:

Sochár František Xaver Messerschmidt (1736 - 1783) patrí medzi najzaujímavejšie umelecké osobnosti 18. storočia v strednej Európe. Od prvých prác prekvapoval vysokou profesionálnou vyspelosťou, dokonalým ovládaním materiálu a veľkorysosťou umeleckej koncepcie. Pochádzal z juhonemeckého rezbárskeho rodu a vyučil sa u svojich strýkov J. B. Strauba v Mníchove a J. G. Strauba v Grazi. Rozsiahle umelecké vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Po návšteve Talianska žil v rokoch 1760 - 1775 vo Viedni, kde patril k uznávaným sochárom. Záverečná tvorivá aktivita F. X. Messerschmidta sa odohrávala v Bratislave, kde sa usadil v roku 1777. Tu kulminovala jeho práca na početných, takmer životne veľkých hlavách zhotovených z rozličného materiálu. Veľká časť predstavuje grimasy a portréty extrémne naturalistických foriem. Po smrti sochára sa ich našlo v jeho ateliéri 69. Už o desať rokov bola ich prvá výstava vo Viedni, kde ich nazvali "Charakterové hlavy" a označili názvami používanými dodnes. Fascinácia týmito dielami, ich karikatúrnymi grimasami a ornamentálnou štylizáciou pretrváva do súčasnosti. Objavujú sa ako priamy inšpiračný zdroj v prácach vedcov a v dielach umelcov, sú častými exponátmi výstav a stálych expozícií.

Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Súvisiace materiály (1):

Poštová známka Umenie: Endre Nemes - Barokové kresloPoštová známka
Umenie: Endre Nemes - Barokové kresloZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech

Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech
Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

S nekonaním sa všetko konanie stáva možným.

(Lao C')

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk