Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka nového špecializovaného katalógu SLOVENSKO 1939 - 1945

Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech

Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech

Poštová známka


Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiechPoštová známka Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech
Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením busty Franza Xavera Messerschmida "Zadržiavaný smiech", ktorá je majetkom Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Deň vydania: 05. 10. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 40 x 50 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 408000
Textový motív: ZADRŽIAVANÝ SMIECH / F. X. MESSERSCHMIDT (1736 · 1783) / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA
Obrazový motív: Busta Franza Xavera Messerschmida "Zadržiavaný smiech".

Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech (Upravený tlačový list)

Grafická úprava: Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky: Bohumil Šneider


Tematický popis a súvislosti:

Sochár František Xaver Messerschmidt (1736 - 1783) patrí medzi najzaujímavejšie umelecké osobnosti 18. storočia v strednej Európe. Od prvých prác prekvapoval vysokou profesionálnou vyspelosťou, dokonalým ovládaním materiálu a veľkorysosťou umeleckej koncepcie. Pochádzal z juhonemeckého rezbárskeho rodu a vyučil sa u svojich strýkov J. B. Strauba v Mníchove a J. G. Strauba v Grazi. Rozsiahle umelecké vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Po návšteve Talianska žil v rokoch 1760 - 1775 vo Viedni, kde patril k uznávaným sochárom. Záverečná tvorivá aktivita F. X. Messerschmidta sa odohrávala v Bratislave, kde sa usadil v roku 1777. Tu kulminovala jeho práca na početných, takmer životne veľkých hlavách zhotovených z rozličného materiálu. Veľká časť predstavuje grimasy a portréty extrémne naturalistických foriem. Po smrti sochára sa ich našlo v jeho ateliéri 69. Už o desať rokov bola ich prvá výstava vo Viedni, kde ich nazvali "Charakterové hlavy" a označili názvami používanými dodnes. Fascinácia týmito dielami, ich karikatúrnymi grimasami a ornamentálnou štylizáciou pretrváva do súčasnosti. Objavujú sa ako priamy inšpiračný zdroj v prácach vedcov a v dielach umelcov, sú častými exponátmi výstav a stálych expozícií.

Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Súvisiace materiály (1):

Poštová známka Umenie: Endre Nemes - Barokové kresloPoštová známka
Umenie: Endre Nemes - Barokové kresloZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech

Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech
Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Aby ste mohli niečo robiť naozaj dobre, musíte to milovať. Ale to nie je jednoduché. Väčšina ľudí bola vychovaná s tým, že práca nie je zábava.

(Bill Zanker)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk