Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Poštová známka:
Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech

Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech
Deň vydania: 05. 10. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 40 x 50 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 408000

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením busty Franza Xavera Messerschmida "Zadržiavaný smiech", ktorá je majetkom Slovenskej národnej galérie v Bratislave.


Textový motív: ZADRŽIAVANÝ SMIECH / F. X. MESSERSCHMIDT (1736 · 1783) / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Obrazový motív: Busta Franza Xavera Messerschmida "Zadržiavaný smiech".

Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Franz Xaver Messerschmidt - Zadržiavaný smiech (Upravený tlačový list)


Grafická úprava: Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky: Bohumil Šneider


Tematický popis a súvislosti:

Sochár František Xaver Messerschmidt (1736 - 1783) patrí medzi najzaujímavejšie umelecké osobnosti 18. storočia v strednej Európe. Od prvých prác prekvapoval vysokou profesionálnou vyspelosťou, dokonalým ovládaním materiálu a veľkorysosťou umeleckej koncepcie. Pochádzal z juhonemeckého rezbárskeho rodu a vyučil sa u svojich strýkov J. B. Strauba v Mníchove a J. G. Strauba v Grazi. Rozsiahle umelecké vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Po návšteve Talianska žil v rokoch 1760 - 1775 vo Viedni, kde patril k uznávaným sochárom. Záverečná tvorivá aktivita F. X. Messerschmidta sa odohrávala v Bratislave, kde sa usadil v roku 1777. Tu kulminovala jeho práca na početných, takmer životne veľkých hlavách zhotovených z rozličného materiálu. Veľká časť predstavuje grimasy a portréty extrémne naturalistických foriem. Po smrti sochára sa ich našlo v jeho ateliéri 69. Už o desať rokov bola ich prvá výstava vo Viedni, kde ich nazvali "Charakterové hlavy" a označili názvami používanými dodnes. Fascinácia týmito dielami, ich karikatúrnymi grimasami a ornamentálnou štylizáciou pretrváva do súčasnosti. Objavujú sa ako priamy inšpiračný zdroj v prácach vedcov a v dielach umelcov, sú častými exponátmi výstav a stálych expozícií.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov