Jarné medzinárodné stretnutie zberateľov LANAPHIL v Lane (Taliansko)

Pozvánka na 41. medzinárodné stretnutie zberateľov Lanaphil v Lane (Taliansko - Južné Tirolsko)

11. 04. 2021

Príležitostná pečiatka:
Spoločenstvo Sv. Gabriel - Výstava poštových známok RELIGFILA

Spoločenstvo Sv. Gabriel - Výstava poštových známok RELIGFILA
Deň používania: 27. 04. 2017
 
Pošta: POPRAD 8
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Poprade pri príležitosti otvorenia propagačnej výstavy poštových známok RELIGFILA.


Textový motív: SPOLOČENSTVO SV. GABRIELA / RELIGFILA

Obrazový motív: Kostol sv. Cyrila a Metoda (Poprad – Sídlisko Juh).

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov