Pošta: Spoločenstvo Sv. Gabriel - Výstava poštových známok RELIGFILA - www.postoveznamky.sk

Známkové územia - Západný Irian

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu v západnej časti ostrova Nová Guinea.

07. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Spoločenstvo Sv. Gabriel - Výstava poštových známok RELIGFILA

Deň používania: 27. 04. 2017
 
Pošta: POPRAD 8
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Poprade pri príležitosti otvorenia propagačnej výstavy poštových známok RELIGFILA.


Textový motív: SPOLOČENSTVO SV. GABRIELA / RELIGFILA

Obrazový motív: Kostol sv. Cyrila a Metoda (Poprad – Sídlisko Juh).

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov