Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

21. 08. 2022

Filatelistické výstavy:
Výstava poštových známok RELIGFILA 2017 v Poprade

Výstava poštových známok RELIGFILA 2017 v Poprade
Miesto: Kostol sv. Cyrila a Metoda, Sídlisko Juh, Poprad
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 28. 04. 2017 - 07. 05. 2017

Pozvánka na propagačnú filatelistickú výstavu RELIGFILA 2017 pri príležitosti 25. výročia založenia Spoločenstva kresťanskej filatelie Sv. Gabriel v Poprade.


Spoločenstvo kresťanskej filatelie Sv. Gabriel usporiada pri príležitosti 25. výročia svojho založenia propagačnú filatelistickú výstavu RELIGFILA 2017 v Poprade.


Výstava poštových známok RELIGFILA 2017 v Poprade


Otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy RELIGFILA 2017 sa uskutoční 28. apríla 2017 o 16:00 hod. Výstava potrvá do 7. mája 2017.

Zoznam exponátov: PDF dokument Exponáty RELIGFILA 2017

Zdroj: Klub filatelistov 54-17 Poprad


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov