Monografie československých a českých známok

Prehľad doteraz vydaných a plánovaných zväzkov MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK a MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK a POŠTOVNÍ HISTORIE.

10. 11. 2021

Iné akcie a podujatia:
52. stretnutie Spoločenstva kresťanskej filatelie Sv. Gabriel v Dolnom Smokovci

52. stretnutie Spoločenstva kresťanskej filatelie Sv. Gabriel v Dolnom Smokovci
Miesto: Chartitný dom, Dolný Smokovec
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 28. 04. 2017 - 30. 04. 2017

Pozvanie na 52. stretnutie Spoločenstva kresťanskej filatelie Sv. Gabriel v Dolnom Smokovci.


Spoločenstvo kresťanskej filatelie na Slovensku Sv. Gabriel

Vedenie Spoločenstva kresťanskej filatelie na Slovensku Sv. Gabriel si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na


52. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,


ktoré sa uskutoční od piatku 28. apríla do nedele 30. apríla 2017 v Dolnom Smokovci s týmto programom:

 • Piatok 28. 4. 2017:
  • 16.00 - otvorenie výstavy v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade
  • 18.30 - slávnostná večera v Charitnom domove
  • - možnosť filatelistickej výmeny v Charitnom domove
 • Sobota 29. 4. 2017:
  • 9.00 - pracovné zasadanie SSG v Charitnom domove
  • 11.00 - sv. omša v kaplnke Charitného domova
  • 12.00 - slávnostný obed v Charitnom domove
  • - možnosť prezrieť si výstavu, mesto Poprad
  • 18.00 - večera
  • - možnosť filatelistickej výmeny v Charitnom domove
 • Nedeľa 30. 4. 2017:
  • - voľný program

Zároveň v dňoch 28. 4. - 7. 5. 2017 bude v pastoračných priestoroch kostola sv. Cyrila a Metoda v Poprade – Juh inštalovaná výstava poštových známok RELIGFILA Poprad 2017. Možnosť pozrieť si výstavu bude v piatok 28.apríla pri otvorení o 16.00 hod. a vždy pred a po sv. omši (tiež na požiadanie je možné i mimo týchto termínov).

28. 4. 2017 bude Pošta Dolný Smokovec používať príležitostnú poštovú pečiatku k 25. výročiu SSG a Pošta Poprad 8 príležitostnú poštovú pečiatku k filatelistickej výstave RELIGFILA. Tieto pečiatky budú na daných poštách ešte týždeň po dátume použitia. Slovenská pošta k jubileu SSG vydala poštový lístok s prítlačou (obraz archanjela Gabriela).

Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.

Pozývame i nečlenov SSG, záujemcov o filateliu!


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov