Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Príležitostná pečiatka:
25. výročie Spoločenstva kresťanskej filatelie Sv. Gabriel

25. výročie Spoločenstva kresťanskej filatelie Sv. Gabriel
Deň používania: 28. 04. 2017
 
Pošta: DOLNÝ SMOKOVEC
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Dolnom Smokovci pri príležitosti 25. výročia Spoločenstva kresťanskej filatelie Sv. Gabriel.


Textový motív: SPOLOČENSTVO KRESŤANSKEJ FILATELIE / SV. GABRIEL / 25

Obrazový motív: Symbol Spoločenstva kresťanskej filatelie Sv. Gabriel (archanjel Gabriel so slovenským štátnym znakom).

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov