Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023.

13. 06. 2022

Poštový lístok s prítlačou:
25. výročie spoločenstva Sv. Gabriela

25. výročie spoločenstva Sv. Gabriela
Deň vydania: 27. 04. 2017
 
Náklad: 2000

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Historický poštový motív - poštová trúbka s prítlačou k 25. výročiu spoločenstva Sv. Gabriela.


Textový motív: 25. SPOLOČENSTVO / SV. GABRIEL / KRESŤANSKÁ / FILATELIA NA / SLOVENSKU / 1992 - 2017

Obrazový motív: Vyobrazenie archanjela Gabriela s kvetom a symbolom Spoločenstva Sv. Gabriela.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov