Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov s výplatným štočkom v tvare motýlika (FRANCOTYP) po oslobodení Československej republiky v roku 1945 s dôrazom na územie Slovenska

21. 09. 2020

Poštová známka:
Rok ochrany európskej prírody - Rumenica turnianska (Onosma tornense)

Rok ochrany európskej prírody - Rumenica turnianska (Onosma tornense)
Deň vydania: 28. 02. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2260000

Poštová známka vydaná pri príležitosti Roku ochrany európskej prírody zobrazujúca Rumenicua turniansku (Onosma tornense).


Textový motív: Rok ochrany európskej prírody / Rumenica turnianska / Onosma tornense

Obrazový motív: Rumenica turnianska (5 kvetov), medzinárodný symbol Roku ochrany európskej prírody.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Kamila Štanclová

Rytina známky: František Horniak

Tematický popis a súvislosti:

Rumenica turnianska - rastie v Slovenskom krase v okolí obce Turnianske Podhradie, kde je na ploche 14 ha chránené nálezisko Turniansky hradný vrch s výskytom tohto druhu (okrem toho sa vyskytuje ešte v priľahlej časti Maďarska). Ako veľmi zriedkavý druh je úplne chránená, patrí do kategórie endemických druhov úplne alebo takmer úplne viazaných na územie Slovenska. Nikde inde na svete nerastie. Je zaradená do Červenej knihy Medzinárodnej únie ochrany prírody a prírodných zdrojov (IUCN) za flóru Slovenska.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov