Rok ochrany európskej prírody - Horcokvet Clusiov (Ciminalis Clusii) - www.postoveznamky.sk

Hárček Zelené Tokio 1964

Štúdium vzácneho prvého číslovaného hárčeku Sovietskeho zväzu (ZSSR) nazývaného medzi zberateľmi ZELENÉ TOKIO.

19. 01. 2020

Poštová známka:
Rok ochrany európskej prírody - Horcokvet Clusiov (Ciminalis Clusii)

Deň vydania: 28. 02. 1995
Nominálna hodnota: 2 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3460000

Poštová známka vydaná pri príležitosti Roku ochrany európskej prírody zobrazujúca Horcokvet Clusiov (Ciminalis Clusii).


Textový motív: Rok ochrany európskej prírody / Horcokvet Clusiov / Ciminalis Clusii

Obrazový motív: Horcokvet Clusiov (4 kvety), medzinárodný symbol Roku ochrany európskej prírody.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Kamila Štanclová

Rytina známky: František Horniak

Tematický popis a súvislosti:

Horcokvet Clusiov - mimoriadne krásny a lákavý najkrajší horcovitý druh. Na Slovensku rastie od pahorkatinového stupňa (Slovenský kras) až po najvyššie polohy v Belianskych Tatrách. Je úplne chránený druh, hodnotený ako ohrozený taxón v našich horách, na mnohých lokalitách už vzácny.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov