Issue plan of Slovak postage stamps for 2020

The issue plan of Slovak postage stamps for 2020 (continuously updated 18. 2. 2020).

18. 02. 2020

Postage Stamp:
European Nature Conservation Year - Gentiana clusii (Ciminalis Clusii)

Date of Issue: 28. 02. 1995
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 2 Sk
Postage stamp dimensions: 30 x 23 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Printing technique: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Amount printed: 3460000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued to mark the Year European Nature Conservation depicting Gentiana clusii (Ciminalis Clusii).


Text motifs: Rok ochrany európskej prírody / Horcokvet Clusiov / Ciminalis Clusii

Pictorial motifs: Horcokvet Clusiov (4 kvety), medzinárodný symbol Roku ochrany európskej prírody.

Postage stamp artwork: akad. mal. Kamila Štanclová

Postage stamp engraving: František Horniak

Thematic description and context:

Horcokvet Clusiov - mimoriadne krásny a lákavý najkrajší horcovitý druh. Na Slovensku rastie od pahorkatinového stupňa (Slovenský kras) až po najvyššie polohy v Belianskych Tatrách. Je úplne chránený druh, hodnotený ako ohrozený taxón v našich horách, na mnohých lokalitách už vzácny.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists