Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov s výplatným štočkom v tvare motýlika (FRANCOTYP) po oslobodení Československej republiky v roku 1945 s dôrazom na územie Slovenska

21. 09. 2020

Poštová známka:
Rok ochrany európskej prírody - Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

Rok ochrany európskej prírody - Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
Deň vydania: 28. 02. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3475000

Poštová známka vydaná pri príležitosti Roku ochrany európskej prírody zobrazujúca Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica).


Textový motív: Rok ochrany európskej prírody / Poniklec slovenský / Pulsatilla slavica

Obrazový motív: Poniklec slovenský (4 kvety), medzinárodný symbol Roku ochrany európskej prírody.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Kamila Štanclová

Rytina známky: František Horniak

Tematický popis a súvislosti:

Poniklec slovenský - symbol krásy slovenskej kveteny, jeden z najkrajších našich poniklecov s veľkým fialovým kvetom, západokarpatský endemit. Rastie na vápencových skalách v podhorských a horských oblastiach jedine v slovenských Západných Karpatoch a Chocholovskej doline v Poľsku. Je úplne chránený, veľmi ohrozený druh.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov