XXXIII. Letné olympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXIII. Letných olympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Poštová známka:
Olympijské hry a Paralympijské hry Atény 2004

Olympijské hry a Paralympijské hry Atény 2004
Deň vydania: 31. 05. 2004
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 34 Sk
Rozmery známky: 42,5 x 22,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače: Ofset
Náklad: 500000

Poštová známka vydaná pri príležitosti konania Letných olympijských hier 2004 a Paralympijských hier 2004 v Aténach.


Textový motív: ATÉNY 2004 / Slovenské / paralympijské / družstvo / Olympijský tím

Obrazový motív: Bežec a detail sochy samotráckej Niké.

Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Igor Piačka


Tematický popis a súvislosti:

Keď sa v roku 1996 dostalo Atlante cti usporiadať Hry XXVI. olympiády v jubilejnom roku 100. výročia obnovenia olympijských hier, vnímali to mnohí ako krivdu kolíske olympizmu. Po ôsmych rokoch dostávajú Atény príležitosť ukázať, čo dokážu. Túto možnosť majú i viac než tri desiatky slovenských športovcov. História paraolympiád, ako sa vrcholné stretnutia telesne postihnutých športovcov pôvodne volali, začína nápadom sira Ludwiga Guttmana, neurochirurga liečebného centra v anglickom Stoke-Mandeville, založeného v roku 1944, ktoré bolo zamerané na liečbu pacientov s poškodením miechy. Práve tam sa počas OH v Londýne v roku 1948 konali prvé tzv. Stoke-mandevilské hry. O štyri roky už boli s medzinárodnou účasťou a od roku 1960 sa stali doplnkom letných olympijských hier. Prvú poštovú známku k paraolympiáde v Tokiu vydala v roku 1964 Argentína. Telesne postihnutí súťažia v mnohých športoch, o. i. v atletike, futbale, plávaní, basketbale, volejbale, vzpieraní, stolnom tenise či lukostreľbe. Účastníkom týchto hier sa po autohavárii, ktorá ho upútala navždy na vozík, stal i dvojnásobný olympijský víťaz v maratónskom behu, legendárny etiópsky bežec Abebe Bikila. Od roku 1976 sa konajú i zimné paraolympiády, tá prvá bola vo Švédsku. Paralympiády sa v súčasnosti s istým časovým posunom konajú v dejisku letných či zimných olympijských hier. Svoje hry majú i mentálne postihnutí športovci, ktoré si ako prví pripomenuli poštovou známkou v USA. Slovensko vydáva svoju prvú paralympijskú známku v olympijskom roku 2004. Slovenskí paralympionici však majú za sebou už mnohé úspešné vystúpenia, ktoré znamenali na predchádzajúcich letných či zimných paralympiádach cenné kovy a je nádej, že z Atén prinesú ďalšie.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov