Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
Slovenskí medailisti na Olympijských hrách Atény 2004 - bronzová medaila (rýchlostná kanoistika K4)

Slovenskí medailisti na Olympijských hrách Atény 2004 - bronzová medaila (rýchlostná kanoistika K4)
Deň vydania: 05. 11. 2004
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk
Rozmery známky: 50 x 26 mm
Forma tlačového listu: ZZ
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 6
Tlačiareň: Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače: Ofset
Náklad: 60000

Poštová známka vydaná pri príležitosti medailových úspechov slovenských športovcov na Olympijských hrách Atény 2004 (rýchlostná kanoistika K4).


Textový motív: Známka: ATÉNY 2014 / rýchlostná kanoistika; celá stránka známkového zošitka: Richard a Michal RISZDORFEROVCI / Erik VLČEK, Juraj BAČA / 3. miesto - rýchlostná kanoistika

Obrazový motív: Známka: Slovenskí rychlostní kanoisti Richard a Michal Riszdorferovci, Erik Vlček, Juraj Bača (bronzová medaila - rýchlostná kanoistika K4) počas pretekov na Olympijských hrách Atény 2004, logo Slovenského olympijského tímu Atény 2004; celá stránka známkového zošitka: bronzová olympijská medaila.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Slovenskí medailisti na Olympijských hrách Atény 2004 - bronzová medaila (rýchlostná kanoistika K4) (Hárčeková úprava)


Grafická úprava: Agentúra Enterprise, s.r.o.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov