Zimná zberateľská burza v Malackách

Pozvanie na zimnú zberateľskú burzu všetkých zberateľských odborov v Malackách.

17. 12. 2022

Služobná obálka

Začiatok    <<   1   2   >>   Koniec
01. 12. 2002
10. výročie Slovenskej republiky (MDPT SR)
Služobná obálka
10. výročie Slovenskej republiky (MDPT SR)
10. 12. 2001
Poštové múzeum Banská Bystrica (MDPT SR)
Služobná obálka
Poštové múzeum Banská Bystrica (MDPT SR)
07. 12. 1999
50. výročie vzniku Rady Európy (MDPT SR)
Služobná obálka
50. výročie vzniku Rady Európy (MDPT SR)
01. 12. 1998
5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR)
Služobná obálka
5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR)
02. 12. 1997
Svetový rok Slovákov (MDPT SR)
Služobná obálka
Svetový rok Slovákov (MDPT SR)
18. 12. 1996
Slovenský štátny znak (MDPT SR)
Služobná obálka
Slovenský štátny znak (MDPT SR)
18. 12. 1995
Slovenský štátny znak (MDSVP SR)
Služobná obálka
Slovenský štátny znak (MDSVP SR)
Začiatok    <<   1   2   >>   Koniec

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov