Prednáška (KF 00-15): Modré digitálne odtlačky výplatných strojov

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré poriada KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika)

03. 06. 2021

Služobná obálka:
5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR)

5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR)
Deň vydania: 01. 12. 1998
 

Služobná obálka 5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR).
Služobná obálka
5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR)


Deň vydania: 1. 12. 1998
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes)
Autor známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov