100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku

Poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.

05. 08. 2022

Služobná obálka:
Svetový rok Slovákov (MDPT SR, Ján Jasovský, minister)

Svetový rok Slovákov (MDPT SR, Ján Jasovský, minister)
Deň vydania: 02. 12. 1997
 

Služobná obálka Svetový rok Slovákov (MDPT SR, Ján Jasovský, minister).
Služobná obálka
Svetový rok Slovákov (MDPT SR, Ján Jasovský, minister)


Deň vydania: 2. 12. 1997
Nominálna hodnota: SDP
Autor známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov