Známkové územia - Kurónsko (I.)

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (I. časť).

26. 02. 2021

Služobná obálka:
Svetový rok Slovákov (MDPT SR, Ján Jasovský, minister)

Svetový rok Slovákov (MDPT SR, Ján Jasovský, minister)
Deň vydania: 02. 12. 1997
 

Služobná obálka Svetový rok Slovákov (MDPT SR, Ján Jasovský, minister).
Služobná obálka
Svetový rok Slovákov (MDPT SR, Ján Jasovský, minister)


Deň vydania: 2. 12. 1997
Nominálna hodnota: SDP
Autor známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov