Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2021

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

08. 03. 2021

Služobná obálka:
5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR, Gabriel Palacka, minister)

5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR, Gabriel Palacka, minister)
Deň vydania: 01. 12. 1998
 

Služobná obálka 5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR, Gabriel Palacka, minister).
Služobná obálka
5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR, Gabriel Palacka, minister)


Deň vydania: 1. 12. 1998
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes)
Autor známky:
Predajná cena: Nepredajné

Oficiálna pozvánka:

Služobná obálka 5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR, Gabriel Palacka, minister)

Služobná obálka 5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR, Gabriel Palacka, minister)Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov