101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu (1. prápor čs. námorníctva – poľná pošta 1919)

Premena názvu Prešporok (Pozsony) na Bratislava ilustrovaná dobovou pohľadnicou a doplňujúcimi poštovo-historickými dokladmi z roku 1919

29. 09. 2020

Služobná obálka:
Slovenský štátny znak (MDPT SR, Alexander Rezeš, minister)

Slovenský štátny znak (MDPT SR, Alexander Rezeš, minister)
Deň vydania: 18. 12. 1996
 

Služobná obálka Slovenský štátny znak (MDPT SR, Alexander Rezeš, minister).
Služobná obálka
Slovenský štátny znak (MDPT SR, Alexander Rezeš, minister)


Deň vydania: 18. 12. 1996
Nominálna hodnota: 8 Sk
Autor známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov