Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Služobná obálka:
150. výročie prvej poštovej známky na našom území (MDPT SR)

Deň vydania: 20. 11. 2000
 

Služobná obálka 150. výročie prvej poštovej známky na našom území (MDPT SR).
Služobná obálka
150. výročie prvej poštovej známky na našom území (MDPT SR)


Deň vydania: 20. 11. 2000
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky: Dušan Kállay
Rytec známky: Martin Činovský
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov