XXXIII. Letné olympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXIII. Letných olympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

SLOVACIKÁ - Jozef Gabčík - čs. parašutista, účastník atentátu na Reinharda Heydricha

SLOVACIKÁ - Jozef Gabčík - čs. parašutista, účastník atentátu na Reinharda Heydricha
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 09. 08. 2022 17:39

Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré majú súvis s čs. parašutistom a účastníkom operácie Antropoid – atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha - Jozefom Gabčíkom.


Jozef Gabčík


(* 8. apríl 1912, Poluvsie (Rajecké Teplice) – † 18. jún 1942, Praha)

Slovenský vojak pôsobiaci v exilovej česko-slovenskej armáde, ktorý bol účastníkom operácie Antropoid – atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. In memoriam povýšený do hodnosti Generálmajor .

Na základnú vojenskú službu nastúpil 1. októbra 1932 do pechotného pluku 14 v Košiciach. Absolvoval poddôstojnícku školu v Prešove s veľmi dobrým prospechom. Dosiahol hodnosť desiatnika a po skončení prezenčnej služby v roku 1934 pokračoval na vlastnú žiadosť ako ďalejslúžiaci poddôstojník a bol povýšený na čatára. V roku 1937 dokončil svoj vojenský záväzok a nastúpil ako civilný zamestnanec do vojenskej továrne na výrobu bojových plynov v Žiline. Po nehode, keď sa nadýchal bojových plynov, bol preložený do skladu v Trenčíne.

Pred prevzatím skladu bojových látok nemeckou armádou poškodil prepravné zásobníky. Pred hroziacim zatknutím za sabotáž 4. až 6. júna 1939 ušiel ilegálne do Poľska. V Krakove vstúpil do česko-slovenského vojska. Tu sa zoznámil s Janom Kubišom. Spoločne s ním odplával v júli 1939 do Francúzska, kde sa zaviazali slúžiť v Cudzineckej légii. Nastúpili k 1. pluku v Sidi bel Abbès a 26. septembra 1939 v Agde sa zaradili do vznikajúcej československej zahraničnej armády vo Francúzsku. Gabčík bol zaradený ako zástupca veliteľa guľometnej čaty 1. pešieho pluku. 29. decembra 1939 bol povýšený na čatára a zúčastnil sa bojov o Francúzsko. Po porážke Francúzska bol 12. júla 1940 evakuovaný do Spojeného kráľovstva, kde požiadal o preradenie k letectvu. Od 2. do 22. februára 1941 absolvoval kurz pre rotmajstrov a bol povýšený na rotmajstra. Na základe odporúčania pplk. Barovského bol zaradený do výcviku pre plnenie úloh zvláštneho určenia a stal sa jedným z prvých ôsmich absolventov kurzu útočného boja v Škótsku a to už pravdepodobne ako člen jednotky špeciálnych operácií, ktorá mala predovšetkým vykonávať špionáž a sabotáže na nepriateľskom území.

Po špeciálnom výsadkárskom a spravodajskom výcviku bol v noci z 28. na 29. decembra 1941 s členmi skupiny Silver A a Silver B (ktoré mali rôzne úlohy) lietadlom Royal Air Force Handley Page Halifax 138. perute o 22:00 vysadený 10 km od Prahy na území protektorátu Čechy a Morava. Jeho úlohou bolo vykonať operáciu Anthropoid – atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. 27. mája 1942 o 10:30 sa Heydrich viezol zo svojho sídla na zámku v Panenských Břežanoch na Hradčany. Gabčík a Kubiš čakali na Kirchmayerovej ulici (dnešná Zenklova). Aby nedošlo k poškodeniu aktovky, ktorú Heydrich viezol a ktorá pravdepodobne obsahovala dôležité dokumenty, mal atentát uskutočniť Gabčík streľbou zo samopalu Sten. Heydrichov Mercedes-Benz 320 v zákrute spomalil a Gabčík sa mu postavil do cesty, avšak jeho samopal sa zasekol. Heydrich prikázal svojmu šoférovi (Oberscharführer Johannes Klein), aby automobil zastavil. Mercedes s Heydrichom pritom zastavil priamo pred neďaleko stojacim Kubišom. Keď sa Heydrich postavil a chcel zblízka začať strieľať na Gabčíka z osobnej zbrane, hodil Jan Kubiš vlastnoručne upravený protitankový granát vz. 73 MK1, ktorý explodoval pri pravom zadnom kolese auta. Napriek tomu, že granát neexplodoval v aute, jeho črepiny a časti čalúnenia auta Heydricha zranili. Črepinami však bol zasiahnutý na tvári aj Kubiš. Heydrich vystúpil z auta a začal prenasledovať Gabčíka. Avšak po niekoľkých krokoch v dôsledku vnútorných zranení skolaboval a spadol na zem. Šoférovi, ktorý sa snažil prenasledovať Kubiša, prikázal, aby išiel za Gabčíkom. Gabčík avšak Kleina pri prestrelke trafil dvakrát z revolveru. Výsadkárom sa podarilo ujsť (Kubiš na bicykli) avšak v presvedčení, že atentát bol neúspešný.

Gabčík s ďalšími šiestimi parašutistami sa ukrýval v krypte chrámu sv. Cyrila a Metoda. Ich úkryt vypátralo Gestapo, po tom čo Karel Čurda – jeden z parašutistov, prezradil mená tých, ktorí parašutistom poskytovali pomoc (Čurda dostal odmenu 500 000 ríšskych mariek a v roku 1947 bol popravený za velezradu). 18. júna 1942 o 4:15 obkľúčilo Gestapo kostol. Dovedna siedmi výsadkári sa bránili presile 800 mužov, ak rátame aj úradníkov gestapa. Vydržali sedem hodín. Po priamom boji, v ktorom padli Adolf Opálka aj Josef Bublík, zostal Jan Kubiš ranený v bezvedomí na chóre chrámu (zomrel v sanitke pri prevoze). Nemeckí vojaci prenikli dovnútra a zatlačili ostatných parašutistov do krypty. Po niekoľkých neúspešných pokusoch obsadiť ju, s pomocou pražských hasičov začali do krypty vháňať vodu a dusivé plyny. Po tom čo parašutistom došla munícia, Jozef Gabčík spolu s Jaroslavom Švarcom, Janom Hrubým a Josefom Valčíkom spáchali v krypte chrámu samovraždu, aby sa vyhli zajatiu.

Tento čin znamenal veľký posun vo vnímaní udalostí svetovej vojny. Anglicko aj Francúzsko na základe preukázateľného odboja proti fašistom v protektoráte odvolalo podpisy pod predvojnovou Mníchovskou zmluvou, čo po vojne umožnilo vzniknúť Československej republike v pôvodných hraniciach. Zároveň tento hrdinský čin ukázal cestu odboja aj iným krajinám okupovanej Európy.

Slovaciká - Jozef_GabčíkČeská republika (ČESKÁ REPUBLIKA)


2022 - Operácia ANTHROPOID


Relevantné atribúty: Poštová známka (vlastná) - portrét Jozefa Gabčíka a text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef"); Poštová známka (vlastná) - text: "Jízní kolo Josefa Gabčíka" (nesprávne krstné meno "Josefa" namiesto správneho "Jozefa"); Tlačový list (vlastné známky) s uvedenými známkami (4x prvá a 1x druhá).

Slovaciká - Česká republika - Operácia ANTHROPOID - Josef Gabčík
Slovaciká - Česká republika - Operácia ANTHROPOID - Josef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - Operácia ANTHROPOID - Josef Gabčík2022 - 27. květen 1942 - OPERÁCIA ANTHROPOID - VÝROČIE ATENTÁTU NA R. HEYDRICHA


Relevantné atribúty: Odtlačok výplatného stroja (modrý) - text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef").

Slovaciká - Česká republika - OPERÁCIA ANTROPOID - VÝROČIE ATENTÁTU NA R. HEYDRICHA - Josef Gabčík2022 - IN MEMORIAM 18. VI. 1942


Relevantné atribúty: Poštová známka (vlastná) - portrét Jozefa Gabčíka a text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef"); Poštová známka (vlastná) - text: "Josef Gabčík (Anthropoid) / * 7. 4. 1912" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef"); Známkový zošitok (vlastné známky) s uvedenými známkami; Príležitostná poštová pečiatka - text: "GABČÍK"; Odtlačok výplatného stroja (modrý) - text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef")

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Josef Gabčík
Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Josef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Josef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Jozef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Jozef Gabčík
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov