Anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich and postal materials

Information on postal materials prepared for the 80th anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich (Operation Anthropoid).

24. 05. 2022

Jozef Gabčík - Czechoslovak paratrooper, participant in the assassination of Reinhard Heydrich

Jozef Gabčík - Czechoslovak paratrooper, participant in the assassination of Reinhard Heydrich
Author: Vojtech Jankovič
Published: 09. 08. 2022 17:39

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Jozef Gabčík


(* 8. apríl 1912, Poluvsie (Rajecké Teplice) – † 18. jún 1942, Praha)

Slovenský vojak pôsobiaci v exilovej česko-slovenskej armáde, ktorý bol účastníkom operácie Antropoid – atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. In memoriam povýšený do hodnosti Generálmajor .

Na základnú vojenskú službu nastúpil 1. októbra 1932 do pechotného pluku 14 v Košiciach. Absolvoval poddôstojnícku školu v Prešove s veľmi dobrým prospechom. Dosiahol hodnosť desiatnika a po skončení prezenčnej služby v roku 1934 pokračoval na vlastnú žiadosť ako ďalejslúžiaci poddôstojník a bol povýšený na čatára. V roku 1937 dokončil svoj vojenský záväzok a nastúpil ako civilný zamestnanec do vojenskej továrne na výrobu bojových plynov v Žiline. Po nehode, keď sa nadýchal bojových plynov, bol preložený do skladu v Trenčíne.

Pred prevzatím skladu bojových látok nemeckou armádou poškodil prepravné zásobníky. Pred hroziacim zatknutím za sabotáž 4. až 6. júna 1939 ušiel ilegálne do Poľska. V Krakove vstúpil do česko-slovenského vojska. Tu sa zoznámil s Janom Kubišom. Spoločne s ním odplával v júli 1939 do Francúzska, kde sa zaviazali slúžiť v Cudzineckej légii. Nastúpili k 1. pluku v Sidi bel Abbès a 26. septembra 1939 v Agde sa zaradili do vznikajúcej československej zahraničnej armády vo Francúzsku. Gabčík bol zaradený ako zástupca veliteľa guľometnej čaty 1. pešieho pluku. 29. decembra 1939 bol povýšený na čatára a zúčastnil sa bojov o Francúzsko. Po porážke Francúzska bol 12. júla 1940 evakuovaný do Spojeného kráľovstva, kde požiadal o preradenie k letectvu. Od 2. do 22. februára 1941 absolvoval kurz pre rotmajstrov a bol povýšený na rotmajstra. Na základe odporúčania pplk. Barovského bol zaradený do výcviku pre plnenie úloh zvláštneho určenia a stal sa jedným z prvých ôsmich absolventov kurzu útočného boja v Škótsku a to už pravdepodobne ako člen jednotky špeciálnych operácií, ktorá mala predovšetkým vykonávať špionáž a sabotáže na nepriateľskom území.

Po špeciálnom výsadkárskom a spravodajskom výcviku bol v noci z 28. na 29. decembra 1941 s členmi skupiny Silver A a Silver B (ktoré mali rôzne úlohy) lietadlom Royal Air Force Handley Page Halifax 138. perute o 22:00 vysadený 10 km od Prahy na území protektorátu Čechy a Morava. Jeho úlohou bolo vykonať operáciu Anthropoid – atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. 27. mája 1942 o 10:30 sa Heydrich viezol zo svojho sídla na zámku v Panenských Břežanoch na Hradčany. Gabčík a Kubiš čakali na Kirchmayerovej ulici (dnešná Zenklova). Aby nedošlo k poškodeniu aktovky, ktorú Heydrich viezol a ktorá pravdepodobne obsahovala dôležité dokumenty, mal atentát uskutočniť Gabčík streľbou zo samopalu Sten. Heydrichov Mercedes-Benz 320 v zákrute spomalil a Gabčík sa mu postavil do cesty, avšak jeho samopal sa zasekol. Heydrich prikázal svojmu šoférovi (Oberscharführer Johannes Klein), aby automobil zastavil. Mercedes s Heydrichom pritom zastavil priamo pred neďaleko stojacim Kubišom. Keď sa Heydrich postavil a chcel zblízka začať strieľať na Gabčíka z osobnej zbrane, hodil Jan Kubiš vlastnoručne upravený protitankový granát vz. 73 MK1, ktorý explodoval pri pravom zadnom kolese auta. Napriek tomu, že granát neexplodoval v aute, jeho črepiny a časti čalúnenia auta Heydricha zranili. Črepinami však bol zasiahnutý na tvári aj Kubiš. Heydrich vystúpil z auta a začal prenasledovať Gabčíka. Avšak po niekoľkých krokoch v dôsledku vnútorných zranení skolaboval a spadol na zem. Šoférovi, ktorý sa snažil prenasledovať Kubiša, prikázal, aby išiel za Gabčíkom. Gabčík avšak Kleina pri prestrelke trafil dvakrát z revolveru. Výsadkárom sa podarilo ujsť (Kubiš na bicykli) avšak v presvedčení, že atentát bol neúspešný.

Gabčík s ďalšími šiestimi parašutistami sa ukrýval v krypte chrámu sv. Cyrila a Metoda. Ich úkryt vypátralo Gestapo, po tom čo Karel Čurda – jeden z parašutistov, prezradil mená tých, ktorí parašutistom poskytovali pomoc (Čurda dostal odmenu 500 000 ríšskych mariek a v roku 1947 bol popravený za velezradu). 18. júna 1942 o 4:15 obkľúčilo Gestapo kostol. Dovedna siedmi výsadkári sa bránili presile 800 mužov, ak rátame aj úradníkov gestapa. Vydržali sedem hodín. Po priamom boji, v ktorom padli Adolf Opálka aj Josef Bublík, zostal Jan Kubiš ranený v bezvedomí na chóre chrámu (zomrel v sanitke pri prevoze). Nemeckí vojaci prenikli dovnútra a zatlačili ostatných parašutistov do krypty. Po niekoľkých neúspešných pokusoch obsadiť ju, s pomocou pražských hasičov začali do krypty vháňať vodu a dusivé plyny. Po tom čo parašutistom došla munícia, Jozef Gabčík spolu s Jaroslavom Švarcom, Janom Hrubým a Josefom Valčíkom spáchali v krypte chrámu samovraždu, aby sa vyhli zajatiu.

Tento čin znamenal veľký posun vo vnímaní udalostí svetovej vojny. Anglicko aj Francúzsko na základe preukázateľného odboja proti fašistom v protektoráte odvolalo podpisy pod predvojnovou Mníchovskou zmluvou, čo po vojne umožnilo vzniknúť Československej republike v pôvodných hraniciach. Zároveň tento hrdinský čin ukázal cestu odboja aj iným krajinám okupovanej Európy.

Slovaciká - Jozef_GabčíkČeská republika (ČESKÁ REPUBLIKA)


2022 - Operácia ANTHROPOID


Relevantné atribúty: Poštová známka (vlastná) - portrét Jozefa Gabčíka a text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef"); Poštová známka (vlastná) - text: "Jízní kolo Josefa Gabčíka" (nesprávne krstné meno "Josefa" namiesto správneho "Jozefa"); Tlačový list (vlastné známky) s uvedenými známkami (4x prvá a 1x druhá).

Slovaciká - Česká republika - Operácia ANTHROPOID - Josef Gabčík
Slovaciká - Česká republika - Operácia ANTHROPOID - Josef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - Operácia ANTHROPOID - Josef Gabčík2022 - 27. květen 1942 - OPERÁCIA ANTHROPOID - VÝROČIE ATENTÁTU NA R. HEYDRICHA


Relevantné atribúty: Odtlačok výplatného stroja (modrý) - text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef").

Slovaciká - Česká republika - OPERÁCIA ANTROPOID - VÝROČIE ATENTÁTU NA R. HEYDRICHA - Josef Gabčík2022 - IN MEMORIAM 18. VI. 1942


Relevantné atribúty: Poštová známka (vlastná) - portrét Jozefa Gabčíka a text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef"); Poštová známka (vlastná) - text: "Josef Gabčík (Anthropoid) / * 7. 4. 1912" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef"); Známkový zošitok (vlastné známky) s uvedenými známkami; Príležitostná poštová pečiatka - text: "GABČÍK"; Odtlačok výplatného stroja (modrý) - text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef")

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Josef Gabčík
Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Josef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Josef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Jozef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Jozef Gabčík
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists