Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
80. výročie atentátu na Reinharda Heydricha a poštové materiály

80. výročie atentátu na Reinharda Heydricha a poštové materiály
Autor: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov Jiřího Neumanna)
Publikované: 25. 05. 2022 08:35
Aktualizované: 08. 08. 2022 19:55

Informácia o poštových materiáloch pripravených k 80. výročie atentátu na Reinharda Heydricha (Operácia Anthropoid).80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha a poštovní materiály


Od čtvrtka 26. května do soboty 28. května 2022 bude na hlavní pražské poště „110 00 PRAHA 1“ v Jindřišské ulici v elektronickém výplatním poštovním stroji používán příležitostný štoček. Jeho kresba zobrazuje okamžik atentátu, jejím autorem je český medailér a grafik pan Slavomír Primák. Dále je doplněna jmény parašutistů a texty připomínajícími 80. výročí atentátu.

Otisk výplatního stroje je v modré barvě a na poštovní zásilku není nutné lepit jakoukoliv známku, na otisku stroje bude částka výplatného vyznačena. Stroj je umístěn v hale hlavní pošty u přepážek v levé části (pod podloubím). Zásilky je možno podat po standardní otvírací dobu haly, tj. od 08.00 do 19.00 hodin po všechny tři dny.


Výročie atentátu na Reinharda Heydricha a poštové materiály

Pouze v pátek 27. května 2022 bude na poště „180 05 PRAHA 85“ v pražských Kobylisích (na adrese: U Třešňovky 492/1) používáno ruční příležitostné poštovní razítko. Jeho kresba zobrazuje automobil zastupujícího říšského protektora krátce po atentátu s výbuchem deformovanou pravou částí vozu. Autorem grafického návrhu razítka je pan Jiří Neumann.

Pošta bude v pátek otevřena od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.


Výročie atentátu na Reinharda Heydricha a poštové materiály

Objednavatelem obou poštovních produktů je zapsaný spolek NEWSPHILA, který takto realizuje část projektu „IN MEMORIAM 1942“, který připomíná 80. výročí událostí v Protektorátu Čechy a Morava.


Viac informácií nájdete v priložených informačných letákoch:

Výročí atentátu na R. Heydricha - příležitostný štoček

Výročí atentátu na R. Heydricha - příležitostné razítko


__________ . __________


Výročie atentátu na Reinharda Heydricha a poštové materiály

Výročie atentátu na Reinharda Heydricha a poštové materiály

__________ . __________


NEWSPHILA z.s.

V prípade záujmu o niektoré z uvedených materiálov a ďalšie materiály pripravené v rámci projektu „IN MEMORIAM 1942“, ktorý pripomína 80. výročie udalostí v Protektoráte Čechy a Morava (a súčasne ide o krásne slovacikum), kontaktujte NEWSPHILA z.s. na emailovej adrese newsphila.plzen@centrum.cz, telefónnych číslach: +420 379 482 794, +420 723 778 329 a blogu NEWSPHILA z.s..

Výročí atentátu na R. Heydricha - informace

Výročí atentátu na R. Heydricha - objednávkový list


Autor: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov Jiřího Neumanna)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov