100. výročie uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice.

03. 05. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Vlastné známky IN MEMORIAM 18. VI. 1942 a ďalšie materiály

Vlastné známky IN MEMORIAM 18. VI. 1942 a ďalšie materiály
Autor: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov Jiřího Neumanna)
Publikované: 10. 06. 2022 07:54
Aktualizované: 08. 08. 2022 19:45

Informácia o poštových materiáloch pripravených k 80. výročiu tragických udalostí súvisiacich s odbojom čs. partizánov na území Protektorátu Čechy a Morava.


Vlastní známky IN MEMORIAM 18. VI. 1942


Na polovinu měsíce června připadá jedno z významných výročí, které mají spojitost s naším – tedy československým – odbojem během II. světové války. Jedná se o osmdesáté výročí posledního – hrdinného – boje našich parašutistů, který proběhl ve čtvrtek 18. června 1942 v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici.

K této události bude vydán známkový sešitek, používáno příležitostné poštovní razítko a dále bude používán i modrý výplatní poštovní stroj s příležitostným štočkem. Vzhledem k tomu, že se situace ohledně těchto akcí poněkud zkomplikovala díky odstávce datových systémů s.p. Česká pošta ve dnech 18. a 19. června 2022, postupně jsme se snažili tuto situaci vyřešit tak, aby materiály bylo možné na výroční den realizovat.

Jednotlivé známky připomenou naše parašutisty Josefa Bublíka, Josefa Gabčíka, Jana Hrubého, Jana Kubiše, Adolfa Opálku, Jaroslava Švarce, a Josefa Valčíka, i samotný chrám svatého Cyrila a Metoděje. Pro přípravu jejich portrétů jsme zvolili podobu perokreseb podle původních fotografií, které zpracoval pan Slavomír Primák. Obal známkového sešitku odkazuje na prvorepublikovou přísahu našich vojáků, zadní strana je věnována vzniku samotné emise.


Vlastné známky IN MEMORIAM 18. VI. 1942

Vlastné známky IN MEMORIAM 18. VI. 1942

Vlastné známky IN MEMORIAM 18. VI. 1942


V této souvislosti jsme vydali sadu osmi kusů příležitostných pohlednic, jejichž obrazová část vychází z motivů jednotlivých vlastních poštovních známek. Je tak ideální k využití pro zasílání pozdravů s otiskem ručního příležitostného poštovního razítka s vhodně námětově zvolenými poštovními známkami, případně (v kombinaci s jednotlivými vlastními známkami) ke zhotovení vlastních analogických pohlednic. Tuto sadu je možno též objednat prostřednictvím připojeného objednávkového listu.


Vlastné známky IN MEMORIAM 18. VI. 1942


Objednavatelem poštovních produktů je zapsaný spolek NEWSPHILA, který takto realizuje část projektu „IN MEMORIAM 1942“, který připomíná 80. výročí událostí v Protektorátu Čechy a Morava.


Viac informácií nájdete v priložených informačných letákoch:

Vlastné známky IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - informácie

Vlastné známky IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - vlastné známky - objednávkový list

Vlastné známky IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - celistvosti - objednávkový list


__________ . __________


Vlastné známky IN MEMORIAM 18. VI. 1942

Vlastné známky IN MEMORIAM 18. VI. 1942

Vlastné známky IN MEMORIAM 18. VI. 1942

__________ . __________


NEWSPHILA z.s.

V prípade záujmu o niektoré z uvedených materiálov a ďalšie materiály pripravené v rámci projektu „IN MEMORIAM 1942“, ktorý pripomína 80. výročie udalostí v Protektoráte Čechy a Morava (a súčasne ide o krásne slovacikum), kontaktujte NEWSPHILA z.s. na emailovej adrese newsphila.plzen@centrum.cz, telefónnych číslach: +420 379 482 794, +420 723 778 329 a blogu NEWSPHILA z.s..

Výročí atentátu na R. Heydricha - informace

Výročí atentátu na R. Heydricha - objednávkový list


Autor: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov Jiřího Neumanna)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov