Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.

10. 03. 2024

Príležitostná pečiatka:
Medzinárodný maratón mieru 2012

Medzinárodný maratón mieru 2012
Deň používania: 07. 10. 2012
 
Pošta: KOŠICE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti konania 89. Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.


Textový motív: 89. MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU - KOŠICE

Obrazový motív: Bežec z ratolesťou a so zdvihnutou rukou na pozdrav, v pozadí dvojitý obrys srdca.

Autor: Viliam Gaál


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov