Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
Medzinárodný maratón mieru 2011

Medzinárodný maratón mieru 2011
Deň používania: 02. 10. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach s pripomenutím prvého ročníka v roku 1924 a 50. výročia legendárneho víťazstva Abebe Bikilu v roku 1961.
Príležitostná ručná pečiatka
Medzinárodný maratón mieru 2011


Deň používania: 2. 10. 2010
Pošta: Košice 1
Farba: modrá
Autor: Viliam Gaál
Textový motív: MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU - KOŠICE / 1924 / 50. VÝROČIE LEGENDÁRNEHO VÍŤAZSTVA ABEBE BIKILU
Obrazový motív: Logo pretekov - štylizované písmená MMM a mierová holubica.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov