Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Commemorative Postmark:
International Peace Marathon 2011

International Peace Marathon 2011
Day of use: 02. 10. 2011
 
Post office: KOŠICE 1
Colour: blue

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach s pripomenutím prvého ročníka v roku 1924 a 50. výročia legendárneho víťazstva Abebe Bikilu v roku 1961.


Text motifs: MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU - KOŠICE / 1924 / 50. VÝROČIE LEGENDÁRNEHO VÍŤAZSTVA ABEBE BIKILU

Pictorial motifs: Logo pretekov - štylizované písmená MMM a mierová holubica.

Autor: Viliam Gaál
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists