Commemorative Postmark:
International Peace Marathon 2011

International Peace Marathon 2011
Day of use: 02. 10. 2011
 
Post office: KOŠICE 1
Colour: blue

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach s pripomenutím prvého ročníka v roku 1924 a 50. výročia legendárneho víťazstva Abebe Bikilu v roku 1961.


Text motifs: MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU - KOŠICE / 1924 / 50. VÝROČIE LEGENDÁRNEHO VÍŤAZSTVA ABEBE BIKILU

Pictorial motifs: Logo pretekov - štylizované písmená MMM a mierová holubica.

Autor: Viliam Gaál
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists