The Music of Terchova (Joint issue with Azerbaijan)

Commemorative postage stamp The Music of Terchová (Joint issue with Azerbaijan).

02. 10. 2023

Commemorative Postmark:
International Peace Marathon 2012

International Peace Marathon 2012
Day of use: 07. 10. 2012
 
Post office: KOŠICE 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti konania 89. Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.


Text motifs: 89. MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU - KOŠICE

Pictorial motifs: Bežec z ratolesťou a so zdvihnutou rukou na pozdrav, v pozadí dvojitý obrys srdca.

Autor: Viliam Gaál


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists