Pošta: 90. ročník Medzinárodného maratónu mieru - www.postoveznamky.sk

Prednáška (KF 00-65): Poste Restante

Pozvanie na odbornú prednášku KF 00-65 Apollofila v Prahe (Česko) organizovanú 3. utorok v mesiaci.

19. 05. 2020

Príležitostná pečiatka:
90. ročník Medzinárodného maratónu mieru

Deň používania: 06. 10. 2013
 
Pošta: KOŠICE 1
Farba: modrá

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti konania 90. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.


Textový motív: 90. ROČNÍK MMM V KOŠICIACH / 90. / MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU / 1924

Obrazový motív: Emblém pretekov (holubica a písmená MMM), bežec na pozadí so srdcom.

Autor: Viliam Gaál


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov