Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Príležitostná pečiatka:
Medzinárodný maratón mieru 2014

Medzinárodný maratón mieru 2014
Deň používania: 05. 10. 2014
 
Pošta: KOŠICE 1
Farba: modrá

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti konania Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.


Textový motív: 1924 NAJSTARŠÍ V EURÓPE 2014 / MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU - KOŠICE / 1924

Obrazový motív: Logo Medzinárodného maratónu mieru - Holubica a 3 x M.

Výtvarný návrh pečiatky: Vilam Gaál

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov