125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Príležitostná pečiatka:
90 rokov Medzinárodného maratónu mieru - Košice

90 rokov Medzinárodného maratónu mieru - Košice
Deň používania: 05. 10. 2014
 
Pošta: KOŠICE 1
Farba: modrá

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti konania Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.


Textový motív: 1924 NAJSTARŠÍ V EURÓPE 2014 / MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU - KOŠICE / 1924

Obrazový motív: Logo Medzinárodného maratónu mieru - Holubica a 3 x M.

Výtvarný návrh pečiatky: Vilam Gaál

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov