Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
110 rokov pošty v Plevníku-Drienovom

110 rokov pošty v Plevníku-Drienovom
Deň používania: 21. 06. 1996
 
Pošta: PLEVNÍK-DRIENOVÉ
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Plevníku-Drienovom pri príležitosti 110. výročia miestnej pošty.


Textový motív: 110.rokov pošty

Obrazový motív: Kreslený doručovateľ na bicykli

Poznámka: V texte pečiatky sú dve chyby - Nesprávne použitá radová číslovka "110." namiesto základnej číslovky "110" a nevynechaná medzera pred slovom "rokov" v názve podujatia "110.rokov pošty", správne "110 rokov pošty".


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov