Medzinárodný filatelistický veľtrh AUTUMN STAMPEX v Londýne

Pozvanie na tradičný medzinárodný jesenný zberateľský veľtrh AUTUMN STAMPEX v Londýne (Veľká Británia).

29. 09. 2021

Príležitostná pečiatka:
110 rokov pošty v Plevníku-Drienovom

110 rokov pošty v Plevníku-Drienovom
Deň používania: 21. 06. 1996
 
Pošta: PLEVNÍK-DRIENOVÉ
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Plevníku-Drienovom pri príležitosti 110. výročia miestnej pošty.


Textový motív: 110.rokov pošty

Obrazový motív: Kreslený doručovateľ na bicykli

Poznámka: V texte pečiatky sú dve chyby - Nesprávne použitá radová číslovka "110." namiesto základnej číslovky "110" a nevynechaná medzera pred slovom "rokov" v názve podujatia "110.rokov pošty", správne "110 rokov pošty".


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov