Beauties of our Homeland: Hricov Castle

Commemorative postage stamp from the Beauties of our Homeland stamp series issued to present the Hricov Castle in Slovakia.

06. 09. 2024

Commemorative Postmark:
110 years of the post office in Plevník-Drienove

110 years of the post office in Plevník-Drienove
Day of use: 21. 06. 1996
 
Post office: PLEVNÍK-DRIENOVÉ
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Plevník-Drienovo on the occasion of the 110th anniversary of the local post office.


Text motifs: 110.rokov pošty

Pictorial motifs: Kreslený doručovateľ na bicykli

Poznámka: V texte pečiatky sú dve chyby - Nesprávne použitá radová číslovka "110." namiesto základnej číslovky "110" a nevynechaná medzera pred slovom "rokov" v názve podujatia "110.rokov pošty", správne "110 rokov pošty".


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists