Na EXPO v Dubaji pokrstili unikátnu známku s arabskou mincou

Správa o krste novej poštovej známky na výstave EXPO v Dubaji.

04. 02. 2022

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Za známkami na hrad - filatelistické zbierky sú svedkami doby

Za známkami na hrad - filatelistické zbierky sú svedkami doby
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.inba.sk
Publikované: 15. 10. 2018 10:38

Rozhovor s Miroslavom Bachratým pri príležitosti usporiadania Jubilejnej filatelistickej výstavy C–S SALON 2018 v Bratislave

Ďalšie informácie o Jubilejnej filatelistickej výstavy C–S SALON 2018 v médiách:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov