Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

06. 09. 2021

Poštový lístok s prítlačou:
Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018
Deň vydania: 20. 10. 2018
Nominálna hodnota: T2 50g 
Náklad: 2500

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie s prítlačou k Jubilejnej filatelistickej výstave C-S SALON 2018.


Textový motív: SALON 2018 / JUBILEJNÁ / FILATELISTICKÁ VÝSTAVA / BRATISLAVA / BRATISLAVA - HRAD / 27. 10. - 4. 11. 2018

Obrazový motív: Pohľad na Bratislavský hrad, logo Jubilejnej filatelistickej výstavy C-S SALON 2018

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov