Otvorenie výstavy Františka Horniaka a uvedenie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Video a fotoreportáž z otvorenia výstavy Františka Horniaka a uvedenia poštovej Klaňanie troch kráľov Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450) v Zlatých Moravciach.

11. 06. 2022

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Významné osobnosti svetovej vedy - Euklides z Alexandrie

Významné osobnosti svetovej vedy - Euklides z Alexandrie
Deň vydania: 29. 11. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Zvieratník z emisie Významné osobnosti svetovej vedy venovaný starogréckemu matematikovi Euklidovi z Alexandrie
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Významné osobnosti svetovej vedy - Euklides z Alexandrie (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Zvieratník z emisie Významné osobnosti svetovej vedy venovaný Euklidovi z Alexandrie je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: www.postoveznamky.sk.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Tematický popis a súvislosti:

Euklides z Alexandrie (asi 365 pr. n. l. – 300 pr. n. l.) bol starogrécky matematik. O Euklidovom živote vieme iba málo. Panuje názor že žil za čias Ptolemaia I. a možno práve on položil základy matematického bádania v alexandrijskom Museione. Euklides študoval v platónskej akadémii v Aténach a neskôr pôsobil v Alexandrii. Euklidovym najznámejším dielom sú Základy (lat. Elementa), v ktorom spresnil deduktívne chápanie matematiky, založené na definíciách, všeobecných pojmoch, t. j. na súhrne princípov, ktoré dnes označujeme ako axiómy, a na vzájomne od seba nezávislých postulátoch. Celé dielo Základy pojednáva o rovinnej geometrii, teórii čísiel a priestorovej geometrii (vrátane Platónových piatich pravidelných telesách). Toto chápanie geometrie bez námietok platilo až do 19. storočia. Z Euklidových postulátov je najznámejší posledný, piaty, že bodom v rovine možno viesť len jednu rovnobežku k danej priamke: mnohí sa totiž tento postulát pokúšali odvodiť z predchádzajúcich.

Euklides napísal aj Optiku, v ktorej sa zaoberá perspektívou, a jeho meno sa spája i s Katoptrikou, v ktorej rozoberá odraz od zrkadiel, no dnešní historici sa domnievajú, že nie je autorom tejto knihy.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov