Magické dvojky alebo Aký môže byť najvyšší počet dvojok na poštovej zásielke?

Výzva na vytvorenie alebo nájdenie poštových zásielok s najväčším počtom "poštových" dvojok pri príležitosti magického dátumu 22. 2. 2022.

11. 02. 2022

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras, Euklides, Táles a Diofantos)

Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras, Euklides, Táles a Diofantos)
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 28. 11. 2019 17:59

Informácia o vydaní prvé štyroch personalizovanýché UTL (PersUTL) emisie Významné osobnosti svetovej vedy venované starogréckym mysliteľom Pytagorovi, Euklidovi, Tálesovi a Diofantovi


Dátum vydania: 6. 6. 2019 (Pytagoras) a 29. 11. 2019 (Euklides, Táles a Diofantos)
Náklad: 4 x 25 kusov
Tlačiareň: POFIS
Výtvarný návrh: Vojtech Jankovič


Personalizované UTL (PersUTL) pripravil vlastným nákladom Vojtech Jankovič - FilaNotes so zámerom pripomenúť velikánov svetovej vedy, ktorí prispeli k jej rozvoju sveta a jeho neustálemu pokroku. Istou inšpiráciou bolo vydanie troch známok venovaných medzinárodným súťažiam mladých talentov: Medzinárodná fyzikálna olympiáda v roku 2017, 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády v roku 2018 a Medzinárodná matematická olympiáda v roku 2019.


Poštová známka Medzinárodná fyzikálna olympiáda
Poštová známka 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády
Poštová známka Medzinárodná matematická olympiáda


Práve mladá generácie je v súčasnosti najviac konfrontovaná s rôznymi pseudo-vedeckými teóriami a konšpiráciami, ktoré sa často podobajú pra-primitívnym názorom na svet a kopírujú pseudo-vedecké rozmýšľanie a argumentáciu ľudí bez vzdelania. Samozrejme nie všetci vedci priniesli len pokrokové názory, často ich myslenie bolo založené na vtedajšom nesprávnom poznaní sveta (napríklad, že Zem je plochá), o to sú obdivuhodnejšie ich nové objavy a pozorovania - práve poznanie histórie myslenia a oboznámenie sa s vedeckou argumentáciou môže pomôcť osvojiť si kritické (a vedecké) myslenie.Významné osobnosti svetovej vedy - Pytagoras zo Samosu


Pytagoras zo Samosu (asi 580 pr. n. l - asi 572 až 496 pr. n. l.) bol starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm, akustik.

Personalizovaný upravený tlačový list Významné osobnosti svetovej vedy - Pytagoras zo SamosuVýznamné osobnosti svetovej vedy - Euklides z Alexandrie


Euklides z Alexandrie (asi 365 pr. n. l. – 300 pr. n. l.) bol starogrécky matematik.

Personalizovaný upravený tlačový list Významné osobnosti svetovej vedy - Euklides z AlexandrieVýznamné osobnosti svetovej vedy - Táles z Milétu


Táles z Milétu (* cca 624 pr. n. l. – † cca 546 pr. n. l.) bol starogrécky presokratický filozof, matematik - geometer, astronóm, štátnik a inžinier, prvý predstaviteľ tzv. milétskej školy, jeden zo „siedmich mudrcov“.

Personalizovaný upravený tlačový list Významné osobnosti svetovej vedy - Táles z MilétuVýznamné osobnosti svetovej vedy - Diofantos z Alexandrie


Diofantos z Alexandrie bol staroveký grécky matematik pôsobiaci v 3. storočí n. l. v egyptskej Alexandrii, v slávnej Alexandrijskej knihovni.

Personalizovaný upravený tlačový list Významné osobnosti svetovej vedy - Diofantos z Alexandrie_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaných UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov