Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras Euklides Táles a Diofantos) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk

Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras Euklides Táles a Diofantos)

Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras Euklides Táles a Diofantos)

Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras Euklides Táles a Diofantos)


Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras Euklides Táles a Diofantos)   Informácia o vydaní prvé štyroch personalizovanýché UTL (PersUTL) emisie Významné osobnosti svetovej vedy venované starogréckym mysliteľom Pytagorovi, Euklidovi, Tálesovi a Diofantovi
 Dátum vydania: 6. 6. 2019 (Pytagoras) a 29. 11. 2019 (Euklides, Táles a Diofantos)
Náklad: 4 x 25 kusov
Tlačiareň: POFIS
Výtvarný návrh: Vojtech Jankovič


Personalizované UTL (PersUTL) pripravil vlastným nákladom Vojtech Jankovič - FilaNotes so zámerom pripomenúť velikánov svetovej vedy, ktorí prispeli k jej rozvoju sveta a jeho neustálemu pokroku. Istou inšpiráciou bolo vydanie troch známok venovaných medzinárodným súťažiam mladých talentov: Medzinárodná fyzikálna olympiáda v roku 2017, 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády v roku 2018 a Medzinárodná matematická olympiáda v roku 2019.


Poštová známka Medzinárodná fyzikálna olympiáda   Poštová známka 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády   Poštová známka Medzinárodná matematická olympiáda


Práve mladá generácie je v súčasnosti najviac konfrontovaná s rôznymi pseudo-vedeckými teóriami a konšpiráciami, ktoré sa často podobajú pra-primitívnym názorom na svet a kopírujú pseudo-vedecké rozmýšľanie a argumentáciu ľudí bez vzdelania. Samozrejme nie všetci vedci priniesli len pokrokové názory, často ich myslenie bolo založené na vtedajšom nesprávnom poznaní sveta (napríklad, že Zem je plochá), o to sú obdivuhodnejšie ich nové objavy a pozorovania - práve poznanie histórie myslenia a oboznámenie sa s vedeckou argumentáciou môže pomôcť osvojiť si kritické (a vedecké) myslenie.Významné osobnosti svetovej vedy - Pytagoras zo Samosu


Pytagoras zo Samosu (asi 580 pr. n. l - asi 572 až 496 pr. n. l.) bol starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm, akustik.

Personalizovaný upravený tlačový list Významné osobnosti svetovej vedy - Pytagoras zo SamosuVýznamné osobnosti svetovej vedy - Euklides z Alexandrie


Euklides z Alexandrie (asi 365 pr. n. l. – 300 pr. n. l.) bol starogrécky matematik.

Personalizovaný upravený tlačový list Významné osobnosti svetovej vedy - Euklides z AlexandrieVýznamné osobnosti svetovej vedy - Táles z Milétu


Táles z Milétu (* cca 624 pr. n. l. – † cca 546 pr. n. l.) bol starogrécky presokratický filozof, matematik - geometer, astronóm, štátnik a inžinier, prvý predstaviteľ tzv. milétskej školy, jeden zo „siedmich mudrcov“.

Personalizovaný upravený tlačový list Významné osobnosti svetovej vedy - Táles z MilétuVýznamné osobnosti svetovej vedy - Diofantos z Alexandrie


Diofantos z Alexandrie bol staroveký grécky matematik pôsobiaci v 3. storočí n. l. v egyptskej Alexandrii, v slávnej Alexandrijskej knihovni.

Personalizovaný upravený tlačový list Významné osobnosti svetovej vedy - Diofantos z Alexandrie_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaných UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________Poslať komentár
Súvisiace materiály (4):

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Významné osobnosti svetovej vedy - Diofantos z AlexandriePersonalizovaný upravený tlačový list (PersUTL)
Významné osobnosti svetovej vedy - Diofantos z Alexandrie
Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Významné osobnosti svetovej vedy - Táles z MilétuPersonalizovaný upravený tlačový list (PersUTL)
Významné osobnosti svetovej vedy - Táles z Milétu
Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Významné osobnosti svetovej vedy - Euklides z AlexandriePersonalizovaný upravený tlačový list (PersUTL)
Významné osobnosti svetovej vedy - Euklides z Alexandrie
Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Významné osobnosti svetovej vedy - Pytagoras zo SamosuPersonalizovaný upravený tlačový list (PersUTL)
Významné osobnosti svetovej vedy - Pytagoras zo Samosu


Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 28. 11. 2019 17:59
 
Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras Euklides Táles a Diofantos)

Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras Euklides Táles a Diofantos)
Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras Euklides Táles a Diofantos)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Nielen, že chceme ten istý predmet viac vtedy, keď je vzácny, ale chceme ho ešte o to viac, ak oň musíme súťažiť.

(Robert B. Cialdini)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk