The complex story of the joint issue Environmental Sustainability ACT NOW during the coronavirus pandemic COVID-19

Monitoring the story of the planned joint release Environmental Sustainability of ACT NOW negatively affected by the COVID-19 coronavirus pandemic.

28. 01. 2022

New issues, inaugurations, the most beautiful stamps:
The Issue of Personalised Adjusted Printing Sheets (PersUTL): Notable personalities of the world of science (Pythagoras, Euclid, Thales and Diophantus)

The Issue of Personalised Adjusted Printing Sheets (PersUTL): Notable personalities of the world of science (Pythagoras, Euclid, Thales and Diophantus)
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 28. 11. 2019 17:59

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the issue of the of the first four personalised adjusted printing sheets (UTL) from the series Notable personalities of the world of science devoted to ancient Greek thinkers Pythagoras, Euclid, Thales, and Diophantus.


Dátum vydania: 6. 6. 2019 (Pytagoras) a 29. 11. 2019 (Euklides, Táles a Diofantos)
Náklad: 4 x 25 kusov
Tlačiareň: POFIS
Výtvarný návrh: Vojtech Jankovič


Personalizované UTL (PersUTL) pripravil vlastným nákladom Vojtech Jankovič - FilaNotes so zámerom pripomenúť velikánov svetovej vedy, ktorí prispeli k jej rozvoju sveta a jeho neustálemu pokroku. Istou inšpiráciou bolo vydanie troch známok venovaných medzinárodným súťažiam mladých talentov: Medzinárodná fyzikálna olympiáda v roku 2017, 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády v roku 2018 a Medzinárodná matematická olympiáda v roku 2019.


Poštová známka Medzinárodná fyzikálna olympiáda
Poštová známka 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády
Poštová známka Medzinárodná matematická olympiáda


Práve mladá generácie je v súčasnosti najviac konfrontovaná s rôznymi pseudo-vedeckými teóriami a konšpiráciami, ktoré sa často podobajú pra-primitívnym názorom na svet a kopírujú pseudo-vedecké rozmýšľanie a argumentáciu ľudí bez vzdelania. Samozrejme nie všetci vedci priniesli len pokrokové názory, často ich myslenie bolo založené na vtedajšom nesprávnom poznaní sveta (napríklad, že Zem je plochá), o to sú obdivuhodnejšie ich nové objavy a pozorovania - práve poznanie histórie myslenia a oboznámenie sa s vedeckou argumentáciou môže pomôcť osvojiť si kritické (a vedecké) myslenie.Významné osobnosti svetovej vedy - Pytagoras zo Samosu


Pytagoras zo Samosu (asi 580 pr. n. l - asi 572 až 496 pr. n. l.) bol starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm, akustik.

Personalizovaný upravený tlačový list Významné osobnosti svetovej vedy - Pytagoras zo SamosuVýznamné osobnosti svetovej vedy - Euklides z Alexandrie


Euklides z Alexandrie (asi 365 pr. n. l. – 300 pr. n. l.) bol starogrécky matematik.

Personalizovaný upravený tlačový list Významné osobnosti svetovej vedy - Euklides z AlexandrieVýznamné osobnosti svetovej vedy - Táles z Milétu


Táles z Milétu (* cca 624 pr. n. l. – † cca 546 pr. n. l.) bol starogrécky presokratický filozof, matematik - geometer, astronóm, štátnik a inžinier, prvý predstaviteľ tzv. milétskej školy, jeden zo „siedmich mudrcov“.

Personalizovaný upravený tlačový list Významné osobnosti svetovej vedy - Táles z MilétuVýznamné osobnosti svetovej vedy - Diofantos z Alexandrie


Diofantos z Alexandrie bol staroveký grécky matematik pôsobiaci v 3. storočí n. l. v egyptskej Alexandrii, v slávnej Alexandrijskej knihovni.

Personalizovaný upravený tlačový list Významné osobnosti svetovej vedy - Diofantos z Alexandrie_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaných UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists