Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL):
Notable personalities of the world of science - Thales of Miletus

Notable personalities of the world of science - Thales of Miletus
Date of Issue: 29. 11. 2019
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised miniature sheet with the postage stamp Zodiac of the Notable personalities of the world of science emission dedicated to the mathematician, astronomer and pre-Socratic philosopher Thales of Miletus.
Adjusted printing sheet:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) Notable personalities of the world of science - Thales of Miletus (Adjusted printing sheet)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Zvieratník z emisie Významné osobnosti svetovej vedy venovaný Tálesovi z Milétu je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: www.postoveznamky.sk.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Thematic description and context:

Táles (alebo Thales, Thalés) z Milétu (* cca 624 pr. n. l. – † cca 546 pr. n. l.) bol starogrécky presokratický filozof, matematik - geometer, astronóm, štátnik a inžinier, prvý predstaviteľ tzv. milétskej školy, jeden zo „siedmich mudrcov“. Aristoteles a mnohí ďalší ho pokladali za zakladateľa gréckej filozofie, ktorá v tých časoch zahrnovala taktiež matematiku či iné vedy. Snažil sa totiž skúmať svet a prírodu rozumovo a vysvetľovať ich bez toho, aby sa odvolával na mýty.

Jeho vedecké zásluhy spočívajú predovšetkým v tom, že s poznatkami východnej resp. orientálnej vedy oboznámil Grékov. Pre svoju bohatú erudíciu i schopnosti bol začlenený ako prvý medzi tzv. siedmimi mudrcmi. Podľa Bertranda Russella s Tálesom filozofia začína svoje dejiny. Najznámejším vedeckým počinom je tzv. Tálesova veta v geometrii o vrcholoch pravouhlých trojuholníkov. Pripisujú sa mu však aj objavy alebo prvé vedecké pozorovania súvisiace so zemetrasením, zatmením slnka, určenie príčin ročných období a určenie dátumov slnovratov. Venoval sa aj (všeobecnej) filozofii a etike.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists