Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Významné osobnosti svetovej vedy - Táles z Milétu

Významné osobnosti svetovej vedy - Táles z Milétu
Deň vydania: 29. 11. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Zvieratník z emisie Významné osobnosti svetovej vedy venovaný starogréckemu filozofovi, matematikovi, astronómovi, štátnikovi a inžinierovi Tálesovi z Milétu
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Významné osobnosti svetovej vedy - Táles z Milétu (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Zvieratník z emisie Významné osobnosti svetovej vedy venovaný Tálesovi z Milétu je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: www.postoveznamky.sk.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Tematický popis a súvislosti:

Táles (alebo Thales, Thalés) z Milétu (* cca 624 pr. n. l. – † cca 546 pr. n. l.) bol starogrécky presokratický filozof, matematik - geometer, astronóm, štátnik a inžinier, prvý predstaviteľ tzv. milétskej školy, jeden zo „siedmich mudrcov“. Aristoteles a mnohí ďalší ho pokladali za zakladateľa gréckej filozofie, ktorá v tých časoch zahrnovala taktiež matematiku či iné vedy. Snažil sa totiž skúmať svet a prírodu rozumovo a vysvetľovať ich bez toho, aby sa odvolával na mýty.

Jeho vedecké zásluhy spočívajú predovšetkým v tom, že s poznatkami východnej resp. orientálnej vedy oboznámil Grékov. Pre svoju bohatú erudíciu i schopnosti bol začlenený ako prvý medzi tzv. siedmimi mudrcmi. Podľa Bertranda Russella s Tálesom filozofia začína svoje dejiny. Najznámejším vedeckým počinom je tzv. Tálesova veta v geometrii o vrcholoch pravouhlých trojuholníkov. Pripisujú sa mu však aj objavy alebo prvé vedecké pozorovania súvisiace so zemetrasením, zatmením slnka, určenie príčin ročných období a určenie dátumov slnovratov. Venoval sa aj (všeobecnej) filozofii a etike.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov