Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the 20th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia).

07. 06. 2024

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL):
Notable personalities of the world of science - Pythagoras of Samos

Notable personalities of the world of science - Pythagoras of Samos
Date of Issue: 06. 06. 2019
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised miniature sheet with the postage stamp Zodiac of the Notable personalities of the world of science emission dedicated to the ancient Greek philosopher, religious and moral reformer, mathematician, astronomer, acoustics Pythagoras of Samos.
Postage stamp with coupon:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) Notable personalities of the world of science - Pythagoras of Samos (Postage stamp with coupon)


Adjusted printing sheet:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) Notable personalities of the world of science - Pythagoras of Samos (Adjusted printing sheet)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Zvieratník z emisie Významné osobnosti svetovej vedy venovaný Pytagorovi zo Samosu je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: www.postoveznamky.sk.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Thematic description and context:

Pytagoras zo Samosu alebo Pýthagorás zo Samosu alebo Pythagoras zo Samosu (asi 580 pr. n. l - asi 572 až 496 pr. n. l.) bol starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm, akustik.

Pytagoras sa narodil na ostrove Samos v rodine obchodníka. V tom čase bol Samos stredisko obchodovania a zábavy a v skutočnosti tu išlo o všetko možné, len nie o filozofiu a mudrovanie o zmysle života. Ako malý chlapec často sprevádzal svojho otca na cestách za obchodom, prevažne do Itálie. Už v mladom veku vynikal prirodzeným darom reči a charizmou, ktorou si získaval sympatie svojho okolia a tak poľahky dokázal spraviť dojem aj na starešinu – úplne prvých mudrcov, mysliteľov a filozofov v starovekom Grécku. Jedným z nich bol aj astronóm a matematik Táles, ktorý okamžite rozpoznal v mladom Pytagorovi talent a zobral si ho do učenia. Táles presvedčil Pytagora, aby odišiel do Egypta.

Keď sa Pytagoras po 20 rokoch vrátil na Samos, málokto si ho pamätal. Usporiadal pár prednášok, seminárov, kde prezentoval všetko to, čo sa naučil. Nakoniec ale zistil, že sa nenašiel nikto koho by nejakým spôsobom výraznejšie zaujal. V tom čase na Samose totiž úradoval a vládol tyran Polykrates, a jeho spôsob vládnutia vôbec nedával priestor takýmto voľnomyšlienkárom. A tak netrvalo dlho a Pytagoras sa presťahoval do Krotónu v Itálii.

Po svojom príchode do Krotónu, rýchlo dosiahol svojou veľkou múdrou a sivou bradou rozsiahly vplyv a veľa ľudí ho začalo nasledovať. Jeho stúpenci založili spolok Pytagorejská škola. Bola to však skôr sekta, uzatvorená spoločnosť s prísnymi pravidlami, ktorá dodržiavala najrôznejšie rituály. Od adeptov, ktorí sa túžili stať jeho žiakmi vyžadoval prísnu sebadisciplínu – päťročné obdobie úplného mlčania, niekoľkonásobné dlhodobé pôsty (21 a viac dňové) a očakával, že sa jeho stúpenci budú vzdelávať v matematike, astronómii a geometrii.

Podstatou všetkého je podľa Pytagora číslo. Číslo je princíp, ktorý dáva veciam určitosť, jasnosť, poznateľnosť. Čísla sú aj symbolom etických hodnôt a vzťahu medzi ľuďmi.

V spolku, ktorý Pytagoras založil, ho považovali za veľkú autoritu a výrok 'Pytagoras to povedal' sa vraj používal ako argument pri uplatňovaní nejakého názoru.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists