Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2024/1 (121)

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

01. 04. 2024

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Významné osobnosti svetovej vedy - Pytagoras zo Samosu

Významné osobnosti svetovej vedy - Pytagoras zo Samosu
Deň vydania: 06. 06. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Zvieratník z emisie Významné osobnosti svetovej vedy venovaný starogréckemu filozofovi, nábožensko-morálnemu reformátorovi, matematikovi, astronómovi, akustikovi Pytagorovi zo Samosu.
Známka s kupónom:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Významné osobnosti svetovej vedy - Pytagoras zo Samosu (Známka s kupónom)


Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Významné osobnosti svetovej vedy - Pytagoras zo Samosu (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Zvieratník z emisie Významné osobnosti svetovej vedy venovaný Pytagorovi zo Samosu je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: www.postoveznamky.sk.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Tematický popis a súvislosti:

Pytagoras zo Samosu alebo Pýthagorás zo Samosu alebo Pythagoras zo Samosu (asi 580 pr. n. l - asi 572 až 496 pr. n. l.) bol starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm, akustik.

Pytagoras sa narodil na ostrove Samos v rodine obchodníka. V tom čase bol Samos stredisko obchodovania a zábavy a v skutočnosti tu išlo o všetko možné, len nie o filozofiu a mudrovanie o zmysle života. Ako malý chlapec často sprevádzal svojho otca na cestách za obchodom, prevažne do Itálie. Už v mladom veku vynikal prirodzeným darom reči a charizmou, ktorou si získaval sympatie svojho okolia a tak poľahky dokázal spraviť dojem aj na starešinu – úplne prvých mudrcov, mysliteľov a filozofov v starovekom Grécku. Jedným z nich bol aj astronóm a matematik Táles, ktorý okamžite rozpoznal v mladom Pytagorovi talent a zobral si ho do učenia. Táles presvedčil Pytagora, aby odišiel do Egypta.

Keď sa Pytagoras po 20 rokoch vrátil na Samos, málokto si ho pamätal. Usporiadal pár prednášok, seminárov, kde prezentoval všetko to, čo sa naučil. Nakoniec ale zistil, že sa nenašiel nikto koho by nejakým spôsobom výraznejšie zaujal. V tom čase na Samose totiž úradoval a vládol tyran Polykrates, a jeho spôsob vládnutia vôbec nedával priestor takýmto voľnomyšlienkárom. A tak netrvalo dlho a Pytagoras sa presťahoval do Krotónu v Itálii.

Po svojom príchode do Krotónu, rýchlo dosiahol svojou veľkou múdrou a sivou bradou rozsiahly vplyv a veľa ľudí ho začalo nasledovať. Jeho stúpenci založili spolok Pytagorejská škola. Bola to však skôr sekta, uzatvorená spoločnosť s prísnymi pravidlami, ktorá dodržiavala najrôznejšie rituály. Od adeptov, ktorí sa túžili stať jeho žiakmi vyžadoval prísnu sebadisciplínu – päťročné obdobie úplného mlčania, niekoľkonásobné dlhodobé pôsty (21 a viac dňové) a očakával, že sa jeho stúpenci budú vzdelávať v matematike, astronómii a geometrii.

Podstatou všetkého je podľa Pytagora číslo. Číslo je princíp, ktorý dáva veciam určitosť, jasnosť, poznateľnosť. Čísla sú aj symbolom etických hodnôt a vzťahu medzi ľuďmi.

V spolku, ktorý Pytagoras založil, ho považovali za veľkú autoritu a výrok 'Pytagoras to povedal' sa vraj používal ako argument pri uplatňovaní nejakého názoru.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov