Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 3/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

29. 12. 2023

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL):
Notable personalities of the world of science - Diophantus of Alexandria

Notable personalities of the world of science - Diophantus of Alexandria
Date of Issue: 29. 11. 2019
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised miniature sheet with the postage stamp Zodiac of the Notable personalities of the world of science emission dedicated to the an mathematician, who was the author of a series of books called Arithmetica, Diophantus of Alexandria.
Adjusted printing sheet:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) Notable personalities of the world of science - Diophantus of Alexandria (Adjusted printing sheet)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Zvieratník z emisie Významné osobnosti svetovej vedy venovaný Diofantovi z Alexandrie je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: www.postoveznamky.sk.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Thematic description and context:

Diofantos z Alexandrie bol staroveký grécky matematik pôsobiaci v 3. storočí n. l. v egyptskej Alexandrii, v slávnej Alexandrijskej knihovni. Je prvým matematikom, ktorý riešil rýdzo algebraické problémy a zaviedol pre ne premyslený systém značiek. Z jeho najdôležitejšieho diela, Aritmetika v 13 knihách, vďaka ktorej je prezývaný "otec algebry", sa do dnešnej doby zachovala približne polovica. Popisuje v nej všetky vtedy známe riešenia lineárnych a kvadratických rovníc. Spolu s Euklidovými Základmi bola Diofantova Aritmetika základným stavebným kameňom matematiky až do 17. storočia, a to navzdory tomu, že Diofantos nepoznal nulu ani záporné čísla, takže všetky rovnice na ne narážajúce nazýval "absurdné". Ešte matematik 17. storočia Pierre de Fermat na Diofantovi postavil svoju Veľkú Fermatovu vetu. Sú podľa neho pomenované diofantické čísla a diofantické rovnice, ktoré študoval. Napísal tiež spis o teórii polygonálnych čísel.

Po Diofantovi je pomenovaný kráter Diophantus na pri-vrátenej strane Mesiaca.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists