Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

21. 08. 2022

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Významné osobnosti svetovej vedy - Diofantos z Alexandrie

Významné osobnosti svetovej vedy - Diofantos z Alexandrie
Deň vydania: 29. 11. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Zvieratník z emisie Významné osobnosti svetovej vedy venovaný starogréckemu matematikovi Diofantovi z Alexandrie.
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Významné osobnosti svetovej vedy - Diofantos z Alexandrie (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Zvieratník z emisie Významné osobnosti svetovej vedy venovaný Diofantovi z Alexandrie je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: www.postoveznamky.sk.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Tematický popis a súvislosti:

Diofantos z Alexandrie bol staroveký grécky matematik pôsobiaci v 3. storočí n. l. v egyptskej Alexandrii, v slávnej Alexandrijskej knihovni. Je prvým matematikom, ktorý riešil rýdzo algebraické problémy a zaviedol pre ne premyslený systém značiek. Z jeho najdôležitejšieho diela, Aritmetika v 13 knihách, vďaka ktorej je prezývaný "otec algebry", sa do dnešnej doby zachovala približne polovica. Popisuje v nej všetky vtedy známe riešenia lineárnych a kvadratických rovníc. Spolu s Euklidovými Základmi bola Diofantova Aritmetika základným stavebným kameňom matematiky až do 17. storočia, a to navzdory tomu, že Diofantos nepoznal nulu ani záporné čísla, takže všetky rovnice na ne narážajúce nazýval "absurdné". Ešte matematik 17. storočia Pierre de Fermat na Diofantovi postavil svoju Veľkú Fermatovu vetu. Sú podľa neho pomenované diofantické čísla a diofantické rovnice, ktoré študoval. Napísal tiež spis o teórii polygonálnych čísel.

Po Diofantovi je pomenovaný kráter Diophantus na pri-vrátenej strane Mesiaca.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov